نه به بی قانونی و گرسنگی! (٨٤)

کمپین پیروز است!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ٢٧ شهریور قرارداد های شرکت آرین متانول با جوشکاران و کمکی هایشان بر طبق کمپین رونمایی شد. موفق باشید دوستان.

با توجه به گزارش قبلی سندیکا در خصوص مذاکره کارگران شرکت اکسیر فاز ١٤ با کارفرما و بدعهدی امروز کارفرما در رابطه با اجرای شرایط کمپین ٢٠/١٠ کارگران همگی دست از کار کشیده و به اعتصاب پیوستند. کارگران با تجمع مقابل دفتر مپنا اعتراض خود را به بدقولی کارفرما نشان دادند. با این اعتصاب کارگران فاز ١٣ و پتروشیمی جم هم به اعتصابیون پیوستند. با اینکه شرکت پایندان قرار بود امروز با کارگران قرارداد بر مبنای ٢٠/١٠ امضا کند اما کارگران این شرکت هم از رفتن به سرکار خودداری کردند. در همین راستا کارگران شرکت پیمانکاری پارس قدرت شاغل در پتروپالایش کنگان نیز مجدداً دست به اعتصاب زدند. کارفرمایان بدانند این کارگران دیگر کارگران قبل از کمپین نیستند و با هر بدعهدی با اعتصاب به پیشوازشان خواهند رفت.
این اعتصاب ها در حالی صورت می گیرد که کارکنان پتروشیمی بندرامام نیز مقابل این شرکت نسبت به وضعیت و انتقال ۳۰۰ نفر از پرسنل زیر نظر شرکت عملیات غیرصنعتی بندر ماهشهر، مقابل پتروشیمی بندرامام دست به تجمع اعتراضی زدند.

به همه پیمانکاران شرکت های واسطه ای هشدار می دهیم که قراردادهایتان را درست ببندید هیچ کارگری دیگر برای شما برده وار کار نخواهد کرد. از جمله شرکت ماهان اتصال جی نیروگاه اتمی بوشهر که به صورت تامین نیرو گرفته و قیمت پایین داده است.

فردا مازیارگیلانی نژاد برای مذاکره در مورد مغایرت بیمه های واریزی با شغل کارگران که به صورت کارگر ساده در لیست های بیمه عنوان می شود، به دیدار آقای قربانی رییس بازرسی وزارت نفت خواهد رفت تا اسناد این خلافکاری کارفرمایان را به ایشان بدهد. امیدواریم که بازرسی به قانون عمل کرده در مورد این خلافکاری ورود کند.

دوستان کارگر، موفقیت ما در اتحاد ما و پایداری در موارد کمپین است. تا ما نخواهیم هیچ پیچی بسته نخواهد شد، هیچ لوله ای جوش نخواهد خورد و هیچ داربستی علم نخواهد گشت و هیچ کارفرمایی حساب بانکی اش چاق نخواهد شد.

متحد هستیم، متحد می مانیم

کارگر متحد کارگر