نه به بی قانونی و گرسنگی!(٨٦)

کمپین پیروز است!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، دیروز ٢٨ شهریور تعداد چهل نفر از فیترها و جوشکاران شرکت پناه صنعت پارت کارگاه پتروشیمی گچساران به دلیل اینکه قرارداد آنها بر اساس کمپین عقد و امضا نشده بود، دست از کار کشیده و ضمن تسویه حساب از کارگاه خارج شدند. شرکت پناه صنعت پارت پیمانکار اصلی در بخش ساخت پتروشیمی گچساران است .

هشدار می دهیم به مدیران شرکت پناه صنعت پارت و پیمانکاران زیر مجموعه آن از جمله محمد سلحشور و ایوب ارکوازی در جریان باشید که ظلم شما در حق نیروهای مظلوم پروژه ای هرگز فراموش نمی شود و همیشگی نیست. از همه برادران پروژه ای خود درخواست می کنیم که اگر با حقوق حداقلی در حال کار هستید، با تمام فشارها و مشکلات و با تمام سختی های این روزگار دست از کار بکشید و به این ظلم یکبار برای همیشه خاتمه دهیم.

از اکسیر هم خبر می رسد که همه جوشکاران امروز ترک کارگاه کرده و به خانه های خود رفته و تا وضعیت قراردادها طبق کمپین روشن نشود به کارگاه برنخواهند گشت. متاسفانه باقی نیروها با وعده تا سر ماه وضعیت توسط شرکت از تهران معلوم می شود به سرکار بازگشتند. برادران مشغول به کار در اکسیر بدانند حرف جوشکاران باید حرف شما هم باشد تا افزایش حقوق و ٢٠/١٠ اتفاق بیفتد. مگر شما از ١٠ روز مرخصی و افزایش حقوق بدتان می آید پدر آمرزیده ها؟

از دوستان انتظار داریم تمامی تلاش خود را کرده موارد تخلف پیمانکاران را هرچه زودتر برای آقای مازیار گیلانی نژاد توسط نمایندگان خود ارسال کنید تا با تکمیل مدارک برای کوتاه کردن دست پیمانکاران متخلف اقدام شود.

همچنین امروز با وزارت کار تماس گرفته شد و پیگیر نامه به وزیر کار گشتیم که معلوم شد از سوی وزیر به مدیرکل روابط کار دستور داده شده تا با نماینده ٢٠٠٠ کارگر پروژه ای، آقای گیلانی نژاد جلسه ای گذاشته شود. لذا در این هفته با آقای قبادی معاون روابط کار وزارت خانه، نماینده شما دیدار خواهد کرد.

متحد هستیم و متحد می مانیم

دست پیمانکاران متخلف از پروژه ها کوتاه

کارگر متحد کارگر