نه به بی قانونی و گرسنگی!(٨٨)

کمپین پیروز است!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ٢ مهرماه از پایندان خبر می رسد که جوشکارهای پایندان به سرکار نرفته اند تا شنبه قراردادهایشان را ببندند. کارگران در اکسیر فاز ۱۴ هم هنوز در اعتصاب هستند و اعلام نموده اند تا قراردادها را ثبت نکنید سرکار نخواهیم رفت. احتمالن اگر قراردادها و تکلیف شرکت های فاز ١٤، پروژه جاسک، شرکت های فعال در پالایشگاه آبادان، پتروشیمی بوشهر، پارس فنل، پاد جم، ماهشهر پتروشیمی سلمان فارسی روشن نشود از فردا دست به اعتصاب بزنند.

امروز اطلاعیه ای از شرکت تناوب در فاز ١٤ بر روی پنل ها زده شده که لیست دستمزدها و ٢٢ روز کار ٨ روز مرخصی و این اطلاعیه خطاب به کارگران داده شده است:

«کلیه همکاران شرکتی و پیمانکاری

به اطلاع می رساند اصلاحیه حقوق و مرخصی کلیه همکاران محترم در جلسات متعدد با کارفرمای مستقیم و کارفرمای اصلی در هفته گذشته مورد بحث واقع شد و چارچوب آن مشترکا مورد توافق پیمانکاران اجرایی فاز ١٤ قرار گرفته است. عملیاتی شدن فهرست مزبور منوط به ابلاغ آن از طریق کارفرمای محترم می باشد. بدیهی است که چارچوب فهرست ذکر شده برای تمامی همکاران به محض ابلاغ جاری و ساری خواهد بود.

از صبر و بردباری و همکاری کلیه همکاران شرکت تناوب تقدیر و تشکر می شود.»

این توافق خواسته های کمپین ٢٠/١٠ را در نظر نگرفته و بدون حضور نمایندگان کارگران تعیین و تصویب شده است.

دیگر دوره پیمانکاران بیسواد و شرکت های حق خور که از بیسوادی پیمانکار سواستفاده می کنند سر آمده است.

برادران کارگر، ما هیچ راهی نداریم جز اینکه با هم متحد شویم و حقوق خود را بر طبق کمپین خواستار شویم و مانع از دست اندازی پیمانکاران به نان سفره مان شویم. طبق ماده ٤١ قانون کار دستمزدها باید به اندازه ای باشد که یک خانواده ٥/٣ نفره را اداره کند. ماده ١٣ قانون کار به ما این حق را داده است که دستمزدمان عقب نیفتد، بیمه مان بطور دقیق واریز شود، از امکانات رفاهی درست برخوردار باشیم و باید وزارت کار بر این موارد نظارت کرده و کارفرمایان را در صورت تخطی، مجازات کند.

متحد هستیم و متحد می مانیم

کارگر برادر کارگر