از انسانیت دفاع کنیم!

روز سه شنبه ٣٠ امرداد نامه ای از سوی ١١٠ شهروند ایرانی که با شماره شناسنامه و شغل خود امضا شده بود به دبیرخانه وزارت امور خارجه به شماره ٣٤٩٢٧٥ و سفارت افغانستان تسلیم شد. متن نامه چنین است:

تا خرمنت نسوزد / تشویش ما ندانی

از انسانیت دفاع کنیم!

وزیر امور خارجه ایران آقای امیر عبداللهیان

احتراما، سالهاست خانواده های افغانستانی را در کشورمان پذیرا بوده و آنچه داشته ایم را با آنان قسمت کرده ایم. امروز که بلای طالبان باز هم به کشور محنت زده افغانستان هجوم آورده و دولت ما نیز مرزها را بسته تا توحش طالبان بر جان مردم بی دفاع سیطره کامل داشته باشد، شاید نتوانیم به همه مردم بلازده افغانستانی کمک کنیم اما، ما امضا کنندگان این نامه سرگشاده از شما خواستار:

۱ – پذیرفتن پناهندگان جدید افغانستانی در اردوگاه های مرزی و رسیدگی به وضعیت شان و عدم بازگرداندن آنها به افغانستان هستیم.

۲ – در رابطه با روشن شدن وضعیت کنونی زنان نماینده مجلس افغانستان، زنان قاضی، زنان پلیس، زنان استاد دانشگاه و همچنین خانم سلیمه مزاری فرماندار شهر «کنت »، ظریفه غفاری شهردار شهر «ولایت میدان وردک»، سلگی فرزند موسی خان رتبه اول کنکور، فواد اندرابی(خواننده)، نیاز بی بی هفتاد ساله و سرپرست 40 کودک، صفیه فیروزی خلبان، از موقعیت خود استفاده کرده، خبری از این انسانهای شریف به ما برسانید و این عزیزان را به ایران منتقل کنید.

درهای خانه هایمان بر روی این عزیزان باز است. با سپاس

این نامه توسط کارگران، بازنشستگان، زنان خانه دار، روزنامه نگار، کارمند، نویسنده امضا شده است.