نه به بی قانونی و گرسنگی!(٩٠)

کمپین پیروز است!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ٥ مهرماه و ١٠٠مین روز اعتصاب برای کمپین ٢٠/١٠ است. خبر خوش اینکه قرارداد فیترهای شرکت سکاف پروژه فاز ٢ پالایشگاه آبادان، جوشکاران شرکت آراتاو فرتاک کارگاه نورآباد، عملیات اجرایی خطوط لوله نفت و گاز پیمانکار کشاورز، مهرگان فلزبردیا، پیمانکاری ایران تکین گروه پیمانکاری کوراوند نیروگاه غرب کارون (جفیر)، سپیدارصنعت زاگرس، شرکت شالوده شایان بیدبلند رونمایی شد. در چند روز آینده قراردادهای فیترهای شرکت شالوده شایان هم رونمایی خواهد شد. ما ضمن شادباش به این برادران از آنان می خواهیم که ترتیبی دهند تا قراردادهای کمکی ها و سایر شغل ها نیز با همراهی این عزیزان بسته شود. کمپین با هر قراردادی پیروزی خود را تحکیم می بخشد.

کارفرمای کارگران اعتصابی اکسیر هم خبر داده است که ٤٠ درصد افزایش حقوق بدون عیدی و سنوات و تو راهی با ٢٢ روز کار و ٨ روز مرخصی و تعهد برای اعتصاب مجدد را قبول کرده است که کارگران هنوز پاسخی به او نداده اند.

با خبر شدیم کارفرمای تلمبه‌خانه شماره پنج قلعه قاضی ١٠٠ تن از نیروهای بومی خود را اخراج کرده تا کارگرانی با دستمزد کمتر را جایگزین این نیروها بکند. ما از همه کارگران می خواهیم که به این پروژه برای کار نروند چون تحریم کارگری است تا زمانی که کارگران بومی دوباره به سرکار برگردند. سفره همه کارگران یکی است.

به مدیر ODCC پورنورعلی در فاز ٢ پالایشگاه آبادان اخطار می دهیم از توطئه چینی بر علیه کمپین ٢٠/١٠ دست بر دارد. کمپین برغم همه توطئه چینی های امثال تو پیروز است.

پیمانکاران شرکت درریز مخازن سازی فراسکو قرارداد های خود را بصورت روزمزد بسته اند. به عنوان مثال برای یک ‌جوشکار روزی ١ میلیون در نظر گرفته و بجای اینکه مثلا دو جوشکار روزی ٦٠ متر جوشکاری کنند آن را بر دوش یک نیرو ‌قرار میدهند. نحوه پرداختی کامل بیمه درصورتی خواهد بود که ٢٤ روز کارگر کار کرده باشد در غیر این صورت بیمه را روزانه خواهند ریخت. یعنی دزدی آشکار و دور زدن مقررات کمپین. همچنین پیمانکاری کیوانی زیرمجموعه درریز با وعده کمپین کارگر به سرکار آورده و بعد از ٢٠روز وقتی کارگری مراجعه می کند که چرا قرارداد نمی بندی به بهانه تنظیم قراردادها توسط اداری به روزهای بعد حواله می کند و در پایان نرخ دلخواه خود را میزند. به عنوان مثال وعده حقوق ١٠تا ١٢ میلیونی به کمک جوشکار میدهد ولی در پایان با ٨ میلیون قرارداد می بندد. کارگران این ترفندها را متوجه باشند و تا شفاف نشدن قراردادها در این شرکت برای کار نروند. کارگران شاغل هم اگر با بدعهدی کارفرما روبرو می شوند حقوقشان را به صورت اورهال گرفته پروژه را ترک کنند.

متحد هستیم تا خواسته های کمپین عملی شود

کارگر متحد کارگر

سفره همه کارگران یکی است.