چرا در پروژه ها حادثه رخ می دهد؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در پالایشگاه ها و پتروشیمی های کشور به خصوص در بخش هایی که راه اندازی شده و خطوط تحت سرویس می باشد؛ انجام هرگونه فعالیت سرد و گرم فقط و فقط با داشتن پرمیت از واحد پرمیت بخش راه اندازی امکان پذیر است و بدون آن هیچ نیرویی امکان کار کردن ندارد. در صورت نیاز به تعمیر یک خط راه اندازی شده این واحد موظف به چک کردن کامل گیج ها و خط مورد نظر جهت تخلیه کامل خط و اطمینان از خالی بودن خط و سپس تایید پرمیت جهت فعالیت گروه اجرا جهت تعمیر یا تکمیل می باشد.

ساعت ۹:۲۰ دقیقه صبح ٥ خرداد ١٤٠٠ لوله اکسیژن فاز دوم شرکتهای پتروشیمی منطقه عسلویه بر روی لاین ارتباطی (پایپ رک) فاز یک و ۲ روبروی سایت مبین به دلیل عدم کنترل دقیق تخلیه کامل خط توسط نظارت واحد پرمیت و گذاشتن نیروی اجرایی روی خط دچار انفجار شد. متاسفانه بر اثر این حادثه یک نفر در دم جان سپرد و دو نفر دیگر بر اثر سوختگی شدید در بیمارستان فوت شدند.

نبود نظارت فنی کامل کارفرما و دستگاههای واحد پرمیت بر کار و همچنین گماردن نیروهایی که توجه لازم به حساسیت کار را ندارند موجب چنین خسارت هایی در پروژه ها می گردد.

متاسفانه در این حوادث کارگران طعمه سودجویی و بی مبالاتی کارفرما می شوند و دستگاههای نظارتی وزارت کار هم با دادن گزارشات آبکی موضوع را ماست مالی کرده و با دادن دیه ای ناچیز سر و ته حادثه را هم می آورند.

اینکه کارفرماهای ما حتا این مقدار درک را ندارند که دلشان به حال حداقل مواد مصرفی خود بسوزد و تمامی هم خود را گذاشته تا زودتر کار را تحویل دهند و پول خود را بگیرند یک طرف، عدم نظارت دقیق بازرسان شرکت نفت و وزارت کار هم طرف دیگری است که باعث چنین ضایعات و تلفات انسانی می گردد.