نه به بی قانونی و گرسنگی! (٩١)

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ٧ مهرماه قراردادهای جوشکاران پیمانکاری پرچمی پتروشیمی بوشهر سایت ١، شرکت پل راه نامی تنبک پروژه بندرسیراف، ایران آروین هم منتشر شد و کمپین ٢٠/١٠ پیروزی دیگری بدست آورد. امیدواریم این جوشکاران بقیه کارگران رشته های دیگر را فراموش نکرده و برای این دوستان هم راه باز کرده آنان نیز مشغول به کار شوند.

متاسفانه به دلیل شرایط سخت زندگی و کارگران عجله کرده و وعده های بی پشتوانه را قبول نموده بعد از چندی متوجه می شوند که فریب خورده اند. نیروگاه جزیره قشم شرکت رپکو و پیمانکارش به نام مشهدی، فیترها را با کلک و وعده حقوق کمپین به سرکار آورده و حالا می گوید حقوق ١٤ میلیون آنهم طبق ٢٤ روز هست. بارها به کارگران توصیه کردیم قبل از حرکت، استعلام درست از شرکت و پیمانکارش بگیرید تا اینگونه در عمل انجام شده، قرار نگیرید.

با خبر شدیم هفته گذشته شرکت NIOEC پالایشگاه آبادان طی صورتجلسه ای با حضور مدیران پروژه، شرکت های فعال در طرح توسعه IGC (سکاف، آبادراهان، اکسیر)، افزایش ٢٥ درصدی قرارداد پایه ارزی شرکتها را رقم زد تا به اصطلاح پروژه را مجدد فعال کند. متاسفانه شرکت ها نمی خواهند این افزایش را برای کارگران لحاظ کنند. کارگران کمکی های اکسیر درخواست ۸ میلیون حقوق کرده اند ادما شرکت ٧ میلیون بیشتر موافقت نکرده است. به همین خاطر فیتر و جوشکار بدون کمکی، راندمان خوبی ندارند.

رانندگان تاور کرین ها هم بعد از اعتصاب چند روز پیش تسویه حساب برایشان فرستاده اند. کارفرما که فهمیده است چه اشتباهی کرده پیام داده برگردید اما آنها می گویند کرین ۲۵ تن اجاره اش ۳۵ میلیون قبل کمپین بوده الان درخواست ۷۰ میلیون کرده اند. درود بر همتتان برادران عزیز.

آنچه مسلم است شرایط زندگی بسیار سخت شده اما هر کارگاهی که بر طبق ٢٠/١٠ و شرایط کمپین موافقت نکند، مطمئن باشید مشکلات و حواشی آن کارگاه تمامی نداشته و هر روز در آن کارگاه اعتصاب و مشکل خواهد بود .به نفع کارفرما است که با ٢٠/١٠ موافقت کنند تا حاشیه ای نباشد. کارگاه‌هایی که نفرات طبق کمپین شروع بکار کرده اند بازدهی کار از قبل کمپین بالاتر رفته و کیفیت کار هم افزایش یافته است.

از کارگران می خواهیم که صبور باشند و در این بازی سخت و پیچیده اتحاد و همدلی خود را از دست ندهند. بی تردید پیروزی با ماست.

متحد هستیم و متحد می مانیم

کارگر متحد کارگر