یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی به وضعیت بد معیشتی و همسان سازی نادرست و بی اعتنایی کانون های بازنشستگی به وضعیت نامناسب بازنشستگان منجر به تجمع در شهرهای تهران، اصفهان، خرم آباد، قزوین، رشت، کرمانشاه، اهواز، تبریز و مشهد که از قبل اعلام شده بود، گردید. در تهران نزدیک به ١٠٠ بازنشستگان در مقابل مجلس تجمع کرده و آقایان ناصرآغاجری و نورایی و خانم ژاله همسر بازنشسته زندانی اسماعیل گرامی برای جمع صحبت کرده و بازنشستگان دیگری نیز مشکلات خود را بیان کردند.

در قزوین ٣٠ بازنشسته در مقابل تامین اجتماعی تجمع کرده ولی کسی برای پاسخگویی نیامد. در رشت با آنکه از چند روز قبل به فعالین اعلام شده بود که تجمع را برگزار نکنند اما بیش از ٨٠ نفر به مقابل تامین اجتماعی آمده و فریاد «همسان سازی کجا بود/ دروغ فریب ریا بود» را سر دادند. همچنین نامه ای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نوشته و امضا گرفته شد:

به نام خداوند حق

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی جناب آقای دکتر میر هاشم موسوی

احتراما ما جمعی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به استحضار می‌رسانیم که در ماه های اخیر با وجود تورم های سنگین و فشارهای بسیار زیادی بر روی ما بازنشستگان آمده طوری که حقوق های ما حداقل بگیر و سایر سطوح حتی کفاف ۱۰ روز معیشت مان را پوشش نمی دهد ،آنچه که می‌بایست در دوران مدیریت قبل اتفاق می افتاد و نگاهی ویژه به این قشر آسیب پذیر میشد اتفاق نیفتاد و حاصل آن ناکارآمدی ها این شد که امروز همه شاهد آن هستیم ،اگر در افزایش حقوق ها مبنا و اساس کار اجرای مواد مقفول مانده ای چون ماده ۹۶ و ۱۱۱ قرار می‌گرفت این وضع بحرانی برای این جامعه بازنشسته رخ نمیداد .حال که مدیریت های جدید و انقلابی در همه سطوح از ریاست جمهوری تا سطح وزیران و معاونین و اللخصوص در سازمان محترم تامین اجتماعی بوجود آمده، ما جمعی از بازنشستگان استان گیلان از شما می‌خواهیم در همسانسازی ها و افزایش حقوق های جدید بازنشستگان، پایه و مبنا را حقوق حداقل بگیران و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قرار دهید .لذا درخواست های ذیل را تقدیم شما می نماییم و امیدواریم با اجرای آن نام نیکی از شما در دوران مدیریت تان بر ذهن بر ذهن بازنشستگان نقش بندد.

١- افزایش حقوق ها بر اساس سبد معیشت و مواد ۹۶ و ۱۱۱

٢- همسانسازی حقوق با ۲۵٪باقی مانده و تفاوت ان از سال ۹۹

۳-پرداخت بدهی بابت بودجه ۸۹هزارمیلیارد تومان

۴-الزام به درمان کامل و رایگان تمام ذینفعان سازمان تامین اجتماعی

۶-برگشت بیش از ۱۰۰قلم دارو به تحت پوشش بیمه

۵-افزایش پرداخت حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی در قرارداد با بیمه تکمیلی

۷-ایجاد بیمارستان های جدید توسط سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان

۸-پرداخت عیدی به بازنشستگان همانند کارگران شاغل به میزان ۲ ماه حقوق

۱۰-برخورداری بازنشستگان غیر همکار از ماده ۶۹ ویا لغو آن

۹-بازگشت ساختار مدیریتی سازمان تامین اجتماعی به ۳جانبه گرایی

۱۱-عدم برداشت از صندوق سازمان تامین اجتماعی توسط نهاده ها و ارگان‌های دولتی و غیر دولتی

۱۲-واگذاری سرمایه شرکتهای شستا به صاحبان واقعی آن یعنی بازنشستگان و کارگران