به بهانه پیگیری دفاع از حقوق کارگران پروژه ای حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر

متن زیر در پایگاه خبری شوشان در ١٢ مهر ١٤٠٠ با کد خبری ١٠٧٠٠٢ منتشر شد.

به بهانه پیگیری دفاع از حقوق کارگران پروژه ای حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر

آقای نماینده ؛ کارگران پروژه ای حوزه انتخابیه را دریابید

در ادامه اعتراض و اعتصاب سراسری تیرماه ۱۴۰۰ کارگران شاغل در پروژه‌های وزارت نفت سراسر کشور به موضوع و مشکلات معیشت ، امنیت ، شغلی ، مرخصی(رِست) ، بیمه تامین اجتماعی منطبق با شغل خود و … داشته‌اند.

تعدادی از کارگران رامهرمزی شاغل در پروژه‌ها طی نامه‌ای به شماره ۱۰۶۲۲۵۴ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ در قالب طومار با درج امضا و مشخصات فردی به نماینده حوزه‌ی انتخابیه خود در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی مجلس نوشته‌اند که ایشان از پذیرفتن و ملاقات حضوری در محل دفتر شهرستان خودداری کرد.

کارگران نامه را به آقای مازیار گیلانی‌نژاد نماینده‌ی سندیکایی خود در تهران دادند که ایشان موفق شد نامه را به دفتر روابط عمومی مجلس با شماره یاد شده تحویل دهند.

متعاقبا دو نامه دیگر به دفتر نماینده در مجلس به شماره های ۱۰۹۷۱۶ و ۱۰۹۳۴۲۱ مورخه‌ی ۱۴۰۰/۶/۱۶/۱۷ تحویل دفتر نماینده در مجلس دادند و به ثبت رساندند و تقاضای کمک و دادخواهی کردند، پس از آن نامه چهارم را به شماره ۱۱۳۴ در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ به دفتر شهرستان رامهرمز با هدف رسیدگی و پاسخگویی تحویل دادیم که باز تا این تاریخ هیچ خبری از رسیدگی و پاسخگویی نشده است.

جای پرسش دارد و نماینده مردم در مجلس کی و چه زمانی باید جوابگوی بخش عظیمی از شهروندان و خانواده‌های آنها در حوزه انتخابیه‌ی خود باشد؟

آیا توقع و انتظار بی جایی هست؟

ابراهیم شیخی کارگر بازنشسته