كمپين ٢٠/١٠ پیروز است!

گزارشی از پیگیری نامه های ارسالی به نماینده مجلس آقای متینیان نماینده رامهرمز و رامشیر

با توجه به نامه نگاری هایی که توسط نماینده شما ٢٠٠٠ کارگر پروژه ای ،آقای مازیارگیلانی نژاد، با نماینده مجلس شهر رامهرمز و رامشیر آقای متینیان به شماره ۱۰۶۲۲۵۴ تاریخ ٢٠ تیرماه امسال که ١٠٠ کارگر رامهرمزی امضا کرده بودند و شماره های ۱۰۹۷۱۶ و ۱۰۹۳۴۲۱ مورخه‌ی ١٦ و ١٧ شهریور زمان آمدن نمایندگان شما به تهران، تحویل دفتر نماینده در مجلس شده بود و نامه چهارم به شماره ۱۱۳۴ در تاریخ ٣٠ شهریور به دفتر شهرستان رامهرمز با هدف رسیدگی و پاسخگویی تحویل شده بود، آقای متینیان طی گفتگویی با مسوول پیگیری این نامه ها در شهر رامهرمز گفته بود:« ما در قبال رسالت وجودی و اخلاقی که داریم عمل میکنیم و انتظار بیشتری از جایگاه حقوقی شما داریم» آقای متینیان چنین برای کارگران نوشته اند:

«اول اینکه بیان این موضوع به عنوان نقد جای تشکر دارد و قطعا اینجانب به عنوان نماینده مردم باید پاسخگو باشم.

دوم اینکه من خود را عضوی از خانواده کارگری می دانم و افتخار هم می کنم. نامه های این عزیزان را خواندم، در نامه این عزیزان موضوعاتی به صورت کلی عنوان شده که در دستور کار اینجانب قرار دارند و رسیدگی به خواسته های کارگران عزیز نیاز به رایزنی با چندین قسمت هست و قطعا پیگیری می شود.

سوم اینکه پدیده «پیمانکار کارگر» همیشه بوده و در خیلی از پروژه ها کارفرمایان و پیمانکاران از موضع برتر به کارگران نگاه می کنند، لذا شاهد تضییع حقوق کارگران هستیم و برای همین در حال بررسی طرحی در مجلس هستیم که بتوانیم حقوق کارگران را در پروژه ها احیا کنیم و انشااله این طرح به نتیجه برسد اما در هر صورت تصویب و اجرایی شدن این طرح زمان بر است»

ایشان در ادامه عنوان داشت:« من خود را از طبقه کارگر می دانم و هرگز نسبت به حقوق کارگران بی تفاوت نیستم و حتما موضوعات کارگران را پیگیری می کنم»

در ضمن نامه های زیر را نیز برای اطلاع ما ارسال نمود که در پیوست خواهد آمد.

نامه اول

نامه دوم