نه به بی قانونی و گرسنگی! (٩٧)

کمپین پیروز است!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ١٩ مهرماه و در ادامه کمپین ٢٠/١٠ کارگران پروژه ای پروژه های فعال وزارت نفت پس از کش و قوس فراوان وعده وعیدهای مدیران شرکتهای پیمانکاری ستاره تاراج و تهران جنوب واقع در مخازن بندر صادراتی مجیدیه، شهرستان ماهشهر پس از عملی نشدن وعده های مدیران پروژه تمام کارگران دست به اعتصاب در مقابل درب حراست مخازن زدند، که نهایتن مدیران مجتمع و شرکتهای پیمانکاری با هماهنگی اداره حراست پای پلیس را به محل تجمع باز کردند. اول نیروهای امنیتی کمی با کارگران تند صحبت کرده که در این وسط یکی از استادکاران ابزار دقیق با افسر ارشد یگان وارد گفتگو شد و خطاب به افسر گفت: «ببین جناب نمیدانم شاید پسر، برادر یا یکی از بستگان شما در جمع این کارگران معترض باشد. بزرگوار کارگر فقط حق ضایع شده اش را می خواهد نه چیز دیگر و حق دارد که عصبی بوده و اعتصاب کند. وضعیت ما را درک کن و کمی آرامتر با این کارگر عصبی گپ بزن، تا جو متشنج نشود یا خدای ناکرده کارگری از این بیشتر که سوخته شد نسوزد و حرمت شما هم محفوظ بماند.» در نهایت محیط آرام شد و کارگران معترض راهی خوابگاه شدند. صبح روز ١٨ مهرماه تمام کارگران استادکار و از جمله تمامی ۲۸ کارگر رامهرمزی با هماهنگی اداره حراست اخراج و تسویه حساب شدند. در این اعتصاب همه نیروهای پروژه ای از کانکشن کار و ابزار دقیق و جوشکار و مونتاژکار و کمکی و داربست بند شرکت داشتند.

همچنین امروز ۱۹ مهرماه کارگران پروژه‌ای شرکت ساپک عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌ ماههای مرداد و شهریور دست از کار کشیدند.

از سوی دیگر کارگرانی که با شرایط غیر کمپین به سرکار می روند با این شرایط روبرو می شوند:«کنگان پتروپالایش فاز دوم مخزن کروی شرکت پتروسازه بین‌الملل آرام (پیروزیان سرپرست) یک قرارداد ننگین نوشته که جوشکار باید امضا کند. در این قرارداد قید شده است که جوشکار روزی دو متر باید جوش بدهد اگر درصد ریپیر یک درصد بیشتر شود از حقوقش کم خواهد شد. ساعتی که انبر جابجا می‌کند ساعت کار محسوب نمی شود. بسیاری بعد از این شرایط کار را ول کرده در خوابگاه مانده اند تا حقوقشان را بگیرند که هنوز خبری نیست. به کارگران در خوابگاه مانده غذا نمی دهند و حتا جیره یخ هم نمی دهند.

کارفرمایان بدانند کارگرانی که امروز در کمپین هستند دیگر با این شرایط خفت بار به سرکار نخواهند آمد. شرایط فرق کرده است.

پروژه هایی چون فلات قاره شرایط کمپین را پذیرفته اند و رعایت قوانین کمپین و قانون کار را می کنند. پس همه کارفرمایان می توانند چنین شرایطی را رعایت کنند فقط باید کمی از سود بادآورده صرفه نظر کنند که ما آنان را مجبور خواهیم کرد که مانند انسانهای متمدن رفتار کنند. حق با ماست و پیروزی در دستان متحد ماست.

کارگر متحد کارگر