نه به بی قانونی و گرسنگی!(٩٨)

کمپین پیروز است!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، اخبار رسیده از پروژه ها امیدوار کننده اما با آنچه ما می خواستیم فاصله دارد. پتروشیمی صدف امروز ٢٣ مهر تمام ٤٠ نیروی استراکچر اعتصاب کرده و همگی برگه تسویه حساب گرفتند. آنان خواهان مقررات کمپین هستند.

در پالایشگاه آبادان متاسفانه فقط جوشکار و فیترها بر اساس کمپین ٢٠/١٠ قرارداد بستند و برای بقیه شغل ها همان ٢٤/٦منظور شده است. در بیدبلند کارگران بر طبق ٢٠/١٠ قرارداد بسته و ٧٠ درصد هم افزایش حقوق داشته اند از فیتر، جوشکار، مونتاژکار، کمکی، تکزن، داربست، و…… در شرکت استیم هنوز کارگران منتظر قراردادهایی اند که قرار است تا آخر ماه از تهران ارسال شود. مرخصی ها ٢٢/٨ بدون تو راهی. کارگران پیمانکاری جوشکاری راکی که در استیم کار می کند کارگرانش هنوز در اعتصابند و فقط دو نفر مشغول به کار هستند و جوشکاری کلن تعطیل است.

شرکت پایندان و شرکتهای زیر مجموعه اش با ٢٢/٨ سرکار رفته اند. متاسفانه کارگرانی که حتا اوایل شهریور رفته اند را بلک لیست کرده و اجازه کار نمی دهند. شرکت اکسیر هم به همین طریق و طی چند روز اخیر بسیاری از نیروها را تسویه داده و علتش اعتصابات شهریورماه بوده که نیروها تجمع کرده و پس از آن چند روزی را در خوابگاه بسر بردند. تمام نیروهای که تحصن کرده و معترض به وعده‌های واهی شرکت اکسیر بودند درخصوص نپذیرفتن شرایط کمپین، همگی اخراج شده اند.

در فاز ١٤ تمام پیمانکاری ها با شرایط ٢٢/٨ کار می کنند. اکثر نیروها جدید و حقوق هم ٥/٥ تا ٦ میلیون در نظر گرفته شده است.

امروز در جفیرسوسنگرد حراست دربهای شرکت قفل کرد و گفته باید تا ساعت ٥ کار کنید آنهم در روز جمعه در حالی که روزهای عادی تا ساعت ٦ شب باید کار کرد. قبلن پنجشنبه ها ساعت ٣ و جمعه ها ساعت ١ بعدازظهر کارگران کار را تعطیل می کردند. حراست گفته بخشنامه سراسری است و همه موظف به اطاعت بوده بدون هیچ افزایش دستمزدی.

دوستان کارگر، از این به بعد ما شاهد پدرسوخته بازی های بسیاری خواهیم بود چرا که کمپین ٢٠/١٠ توانسته در میان کارگران راه پیدا کرده و مانند نان شب گردد. به همین خاطر کارفرمایان می خواهد این پیروزی ها را را بی اثر کرده قلدری های خود را از سر بگیرند. پاسخ ما به این گونه بی قانونی ها اول قانون دوم دست کشیدن از کار است.

هشیار باشیم و ترفندهای کارفرمایان را با اتحادمان پاسخگو باشیم

کارگر متحد کارگر