نه به بی قانونی و گرسنگی!(٩٩)

کمپین پیروز است!

امروز ٢٥ مهرماه ١٢٠ روز از مبارزه جانانه کمپین ٢٠/١٠ می گذرد. ١٢٠ روزی که پیمانکاران برای به تسلیم واداشتن کارگران از حربه اخراج، گروگان گرفتن حقوق، توهین، بلک لیست، تهدیدهای تلفنی، ابایی نداشتند. اما کارگران نشان دادند که متوجه قدرت اتحاد خود شده و دیگر به این سادگی ها نان خانواده شان را به دست چپاولگر کارفرمایان نخواهند داد. در این ١٢٠ روز از همه امکانات اعتراضی از جمله نامه نگاری با نمایندگان مجلس، وزیر نفت و وزیرکار گرفته تا گردهمایی در شهرشان و همچنین حضور در مقابل مجلس و شرکت نفت و مذاکره با مسوولین شرکت نفت فروگذار نبودند. با جمع آوری ٢٠٠٠ امضا با کدملی، مازیار گیلانی نژاد را به عنوان نماینده خود برای مذاکره با مسوولین شرکت نفت و وزارت کار برگزیدند. امروز خرسندیم که بخش زیادی از کارگران در شرکت های پیمانکاری از جمله فلات قاره، پایندان، فاز ١٤، پالایشگاه آبادان، پالایشگاه بیدبلند، و بیش از ٧٠ پیمانکار کوچک با شرایط تقریبن کمپین ٢٠/١٠ سرکار رفته اند. هرچند می دانیم که هنوز هستند پیمانکاران ناخلفی که از افزایش حقوق کارگرانشان و افزایش مرخص ها خودداری کرده اند اما مبارزه هنوز ادامه دارد.

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، شرکت سازه پاد واقع در ماشین سازی اراک برخلاف بقیه شرکت‌های واقع در ماشين سازی اراک، که اکثرن شرایط ٢٠/١٠ را رعایت کرده اند این پیمانکاری هنوز مقاومت کرده و ٢٢/٨ برای کارگرانش منظور نموده است. ضمنن برای ٣ نفر جوشکار یک کمکی در نظر گرفته و حقوق برج ٥ را هم پرداخت نکرده اند. این کارگران از سندیکای کارگران فلزکارمکانیک خوزستان مدد خواسته و تقاضای رسیدگی به تخلف این پیمانکار را دارند.

کارگر متحد کارگر