بازنشستگان گیلانی از پای ننشسته اند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در تاریخ ۲۰مهر یک گردهمایی برای تکریم از بازنشستگان به مناسبت روز سالمند در سالن شهید حق شناس شهرستان خمام توسط کنشگران بازنشسته گیلانی برنامه ریزی شده بود که روسای کانون شهرستان رشت و استان و همچنین رئیس خانه کارگر هم دعوت شده بودند. متاسفانه در آخرین لحظات به دلایل نامعلومی به برگزار کنندگان گفته شد که امکان برگزاری مراسم را ندارند و باید مراسم را تعطیل کنند. کنشگران با یک اقدام سریع محل گردهمایی را با عده محدودی راس ساعت ۳ در یک فضای باز برگزار کردند. اول آقای نیک نژاد یکی از کنشگران بازنشسته منجیل سخنانی بابت تکریم از بازنشستگان و خوشآمد گویی به بازنشستگانی که از چند شهرستان در آنجا گرد هم آمده بودند کردند. سپس بازنشسته محمد پناه درباره مسائل و مطالبات بازنشستگان صحبت کوتاهی ایراد کردند. بازنشسته قاسمی پور درباره عدم برگزاری گردهمایی در سالن شهید حق شناس گزارشی کوتاه داده، پس از آن به نوبت هریک از دوستان درباره مطالبات صنفی و راهکارها و شیوه های رسیدن به مقصود حرف هایی زدند. در مورد آسیب شناسی و فرایند مطالبه گری در ماه‌های گذشته و کمیت استقبال بازنشستگان در روند مطالبه گری گفتگو شد. به دوستان شرکت کننده پیشنهاد شد که در برنامه های مطالبه گری همیاری بیشتری داشته باشند و از توانایی‌های خود در جهت اهداف بازنشستگان از جمله درخصوص بیمه های تکمیلی و نقش کانون ها استفاده کنند. در انتها ۲ نامه که یکی حاوی درخواست های مطالبه گران در ۱۲ بند به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و نامه دیگر در مورد بیمه های تکمیلی جهت ارسال به کانون استان گیلان به امضا مدعوین که حدود ۶۰ نفر بودند، رسید و گردهمایی خاتمه یافت.

این اولین حضور وسیع بازنشستگان مستقل در گیلان در یک فضای باز بود که اگر طبق برنامه پیش می‌رفت تعداد شرکت کنندگان آن به ۹۰ نفر می‌رسید که متاسفانه به وقوع نپیوست. این گردهمایی بار مثبت زیادی به همراه داشت و بازنشستگان در یک فضای دوستانه یک به یک حرف هایشان را آزادانه بیان کردند.