نه به بی قانونی و گرسنگی!(100)

کمپین ادامه دارد و پیروز است!

امروز 26 مهرماه و در روند پیگیری تخلفات پیمانکاران، جلسه ای با مسوولین شرکت نفت با حضور مازیار گیلانی نژاد نماینده 2000 کارگر پروژه ای انجام شد. در این جلسه نام چند تن از پیمانکاران خلافکار با جزییات به این مسوولین ارایه گردید.

در این رابطه مسوولین وزارت نفت اظهار داشتند:« کلیه کسانی که در پروژه های نفت و گاز مشغول به کار هستند و تاخیر در پرداخت حقوق دارند با ذکر جزییات از جمله نام پروژه به صورت دقیق و نام پیمانکار و شماره تلفنش به همراه نام و شماره تلفن شاکی را جمع آوری و برایمان بیاورید. در ضمن از وضعیت نامناسب رفاهی از قبیل غذا، خوابگاه، سرویس حمل و نقل، سرویس های بهداشتی و حمام اطلاعات لازم را برای آقای گیلانی نژاد بفرستند تا به سرعت به آنها رسیدگی شود»

از دوستان تقاضا داریم همکاری لازم را در این مورد انجام دهند تا بتوانیم دست پیمانکاران ضد کارگر و سودجو را از پروژه ها کوتاه کنیم.

کارگر متحد کارگر