نه به بی قانونی و گرسنگی!(١٠٢)

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٢ آبان ١٤٠٠ و با توجه به عملی نشدن مقررات کمپین ٢٠/١٠ و اعتصاب روز ٢٧ مهرماه در سایت یک بوشهر از سوی کارگران کارگران شرکت های سازه پاد، پارس قدرت، کیان که با وساطت به سرکار بازگشته بودند تا تکلیف از سوی مدیریت اصلی در تهران نسبت به کمپین گرفته شود، با خبر شدیم که بخشنامه ای از سوی سازه پاد تهران به تاریخ اول آبان برای پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس، پروژه الفین، پروژه آریا ساسول، پروژه HDPE به امضای احمد میرنژاد مدیرعامل سازه پاد ارسال شد و در آن ٢٣روز کار و افزایش ١٠ درصدی حقوق را اعلام نموده است. این دهن کجی به خواسته های کارگرانی که مشخصن موارد کمپین ٢٠/١٠ را بارها اعلام کرده و حتا شرکت های بزرگی همچون فلات قاره آن را اجرایی کرده اند، کج سلیقگی مدیران و اعلام مقابله با کارگران است.

این در حالی است که شرکت استیم سایت 1 بوشهر با ٢٢ روز کار و ٨ روز مرخصی و ٣٢ درصد افزایش حقوق برای کارگرانش از تنش جلوگیری کرده است. در این شرکت حقوق کمکی به ٦ میلیون و ٢٠٠ و عایق کار به ١١ میلیون تومان افزایش یافته است.

کمپین ٢٠/١٠ پیروز است چون خواهان حق است

کارگر متحد کارگر