بازنشستگان از حق خود کوتاه نخواهند آمد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٤ آبان تعدادی از فعالین بازنشستگان از گیلان، آذربایجان، خراسان، تهران، قزوین از ساعت ٩ تا ١٠ صبح برای دیدار با رییس سازمان تامین اجتماعی به مقابل این سازمان رفته ولی آقای موسوی رییس سازمان و معاونینش از دیدار با بازنشستگان امتناع کردند. لذا بازنشستگان دیداری با آقای بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی و شادبخش معاونش برگزار کردند.

در ساعت ١١ جلسه آغاز شد. ابتدای جلسه آقای اصدقی از تبریز در خصوص متناسب سازی سال ۹۹ و بودجه صرف شده برای آن و سرنوشت متناسب سازی سال ۱۴۰۰ و طلب ۸۹ هزار میلیارد تومانی از دولت سوال کرد. پس از ایشان آقای نیک نژاد از گیلان گفت که :«شما خود را در برج عاج زندانی کرده اید و تماس با بازنشستگان ندارید. الان زندگی بازنشستگان به مرز انفجار رسیده است. متولیان متعدد کارگری کجا هستند که ما اینطور بی دفاع هستیم. یا کاری نمی کنید یا شفاف سازی و اطلاع رسانی درست انجام نمی شود.»

آقای کریمی از مشهد خواسته های مهم بازنشستگان را از جمله همسان سازی غلط سال گذشته، مبهم ماندن همسان سازی امسال، وضعیت نابسامان درمان بازنشستگان را بیان کرد. بعلاوه گفت:« آقای بیات کم کاری کردید. از لحاظ حقوقی از کشوری و لشکری عقب افتاده ایم».

آقای نوروزی بازرس کانون مشهد گفت:«من از هیات مدیره کانون مشهد تقاضا کردم بیلان مالی سال ۹۷ را بدهید من مطالعه و کنترل کنم ولی اینکار را نکردند، من به شما تذکر دادم که رسیدگی کنید اما شما با عدم دخالت خود عملن از خطاکاران حمایت نموده و کار به جایی رسید که با حکم قوه قضاییه کانون مشهد پلمب شده و این عدم کارایی شما را می رساند.»

در ادامه آقای بیات توضیحاتی در خصوص پیگیری های کانون عالی برای متناسب سازی سال ۹۹ به حاضران داد که مورد قبول حاضرین واقع نشد و ایشان جلسه را ترک کردند.

توضیحات آقای شادبخش بیشتر فنی و همدلی با بازنشستگان بود که ظاهر سازی و عدم صداقت در آن دیده می شد. ساعت ۱۵ جلسه بدون نتیجه پایان یافت و بازنشستگان به شهرهای خود مراجعه کردند.

متاسفانه آنچه مشهود است دل بستن به چنین جلسات و نداشتن دستور جلسه و پیگیری های بعدی آن است که این جلسات را به جلسات گله گذاری تبدیل کرده است.