پیمانکاران نمی خواهند حق کارگران را بدهند!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، با توجه به اینکه دیروز بخشنامه سازه پاد تهران را منتشر کردیم، امروز کارگران از متن آن آگاه شدند اما با مراجعه به مسوولین شرکت سازه پاد آنان خود را بی اطلاع نشان داده و اعلام کرده اند که هنوز از تهران تصمیمی به آنان ابلاغ نشده است و هر تصمیمی که هیات مدیره شرکت در تهران بگیرد آن اجرایی خواهد شد. مسوولین کارگاهی سازه پاد با این ترفند می خواهند زمان خریده کارگران را منتظر نگه داشته و بعد بگویند که دیگر کار از کار گذشته و تهران با شرایط ٢٣ روز کار و افزایش ١٠٪؜ موافقت نموده است تا از اعتصاب دوباره کارگران جلوگیری کنند. البته همچنان به دنبال شناسایی افراد فعال در این اعتصاب هستند تا آنان را اخراج کنند.

شرکت پایندان پروژه گوره به جاسک بندرعباس به پیمانکاری صالحی که ٦٠ کارگرش طلب حقوق چند ماه دارند برای وصول طلب معوقه خود به بندرعباس رفتند که متاسفانه کار به درگیری با حراست کارفرما کشیده شد و حراست از اسپری فلفل و باتوم بر علیه کارگران استفاده کرد. مسوولین شرکت با سنگ به کارگران معترض حمله ور شدند.آقایان صالحی و محمودی هم به دفاتر مرکزی پایندان تهران برای چاره جویی این مشکل رفته اند.

آنچه مشخص است اجرای مقررات کمپین ٢٠/١٠ خواست کارگران بوده و کارفرمایان نمی توانند با اخراج و حتا سرگردان کردن کارگران این خواست را نادیده بگیرند.

پیروز باد کمپین ٢٠/١٠