کمپین ٢٠/١٠ الهام بخش همه کارگران نفت و گاز!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز چهارشنبه پنجم آبان ماه جمعی از کارگران حجمی شرکت پتروشیمی گچساران مقابل ساختمان فرمانداری دست به تجمع اعتراضی زدند. این کارگران خواهان تبدیل وضعیت خود هستند. این کارگران برای پیگیری مطالبات خود در روزهای گذشته نیز در محوطه شرکت تجمع برگزار می‌کردند.

در پتروشیمی پارس جم شرکت پتروالکتریک آقای فراهانی فورمن این شرکت با گذاشتن آگهی کار و تماس با کارگران و اعلام اینکه کار طبق کمپین هست و حقوق دهی طبق کمپین، کارگران را به عسلویه آورده و کارگران پس از چند روز متوجه می شوند هیچ خبری از کمپین و حقوق با نرخ کمپین نیست . در این شرکت کارگر زیر ۳۰ روز کار کند حقوق ندارد. دوم این کارگاه هنوز هم ۲۴ روز کار هست، سوم دریافت اولین حقوق بعد از ۳ ماه صورت می گیرد و هنوز حقوق برج مرداد ماه را به کارگرانش پرداخت نکرده و وضعیت خوابگاه و غذایی هم بسیار نامناسب می باشد.

متاسفانه با خبر شدیم یکی از کارگران شرکت نفت و گاز پایندان اقدام به خودسوزی با بنزین کرده بود که دیگران متوجه شده او را نجات دادند. کارگران شرکت نفت و گاز پایندان بیش از ۵ ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند و در اعتراض به این شرایط بارها دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند.

این شیوه نظام سرمایه داری و پیمانکاران است، کارگر را مایوس می کنند تا مانند برده کار کند و یا خود را بکشد. اما کارگران به جای مایوس شدن باید دست به دست هم داده از حق خود دفاع کنند. کمپین ٢٠/١٠ و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک خوزستان همراه شماست.

کارگر متحد کارگر