پیام سندیکا 37 منتشر شد

پیام سندیکا ؛ پیام آور سندیکاهای کارگری ایران در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر شد .

در این شماره می خوانید:

سرپیام 

بیانیه ها:

از حقوق قانونی خود دفاع می کنیم میلاد درویش،ادعا نامه ای برای حمايت از حقوق كارگران،جناب روحانی باز هم دست مزد اندکتر؟، آزادی بیان محدود شدنی نیست!،تحرکات عناصر مشکوک را افشا کنیم، بیانیه ی کانون صنفی معلمان،کشتار حوادث کارو خواب خوش مسئولان

 

گزارش کارگر فلزکار :

   پارس جنوبی، ایران خودرو،شرکت ملی حفاری، تجمع آموزگاران تهران، درخواست افزایش عادلانه دستمزد سال ۱۳۹۴اتوبوسرانی، اعتصاب کارگران نی بر پیمانی و شرکتی هفت تپه، مشاور عالی رئیس جمهور حق بیمه کارگران را…

 

یادداشتهای کارگری :

علی اکبر نظری:ساقیا آمدن عید،سر دلبران …نبی معروفی :من اقتصاد دان نیستم ، طعنه تلخ! نرخ گوجه فرنگی ،نقش طبقه کارگر ایران در پیروزی انقلاب، هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق  ، محمد جانجانیان سندیکالیست آگاه و انقلابی شجاع

 

سندیکا های خارجی:

اتحادیه سراسری معلمان بریتانیا:از حقوق معلمان ایران

پیروزی زحمتکشان یونانی به کجا خواهد انجامید؟ 

حمایت سندیکای فلزکارمکانیک ایران از فلزکاران ترکیه

 

زنان کارگر:

مارس  روز بیداری وجدان تاریخ،روز جهانی زن گرامی باد!،اولین شهردار زن شهر بغداد.،زنان کارگر؛ کار = مردان مزد نامساوی مردان

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید!
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک