بی احترامی رییس کانون عالی بی جواب نخواهد ماند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با آنکه از یک هفته قبل نامه ای با ١٠٠ امضا از سوی بازنشستگان تهرانی در خصوص دعوت از آقای بیات برای پاسخگویی به عملکرد خویش به دفتر ایشان و همچنین به آقای دهقان کیا مسوول کانون تهران جهت اطلاع ،داده شده بود و حتا آقای دهقان کیا در تماس تلفنی تایید کرد که در روز ٥ آبان ساعت ٩ آقای بیات اطلاع دادند حضور خواهند یافت اما در یک عمل بی ادبانه بدون اطلاع قبلی از حضور در کانون تهران امتناع کردند که این بی احترامی رییس کانون عالی بی جواب نخواهد ماند.

در ۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۹ صبح طبق قرار قبلی با آقایان بیات (رئیس شورای عالی کانون‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی) و دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران)، 7 نفر از نمایندگان بازنشستگان مستقل تهران و گیلان در کانون بازنشستگان تهران حضور یافته نه تنها آقای بیات در جلسه حاضر نشد متاسفانه آقای دهقان کیا نیز با نیم ساعت تاخیر در جلسه حضور یافتند.

در ابتدای جلسه، نمایندگان مستقل به آقای دهقان کیا تاکید کردند که منظور ما از این دیدار منتقل کردن مسائل بسیار مهم شهرستان ها به آقای بیات بود و با شما رئیس کانون تهران کار خاصی نداریم پس شما اعتراض ما را نسبت به بدقولی نامبرده و مسائل مطروحه را به ایشان منعکس کنید. سپس نمایندگان مستقل از پیگیری ها و عملکرد آقای دهقان کیا راجع به مرحله دوم متناسب سازی سال ۹۹، مشکلات زندگی حداقل بگیران و متناسب سازی سال ۱۴۰۰ سوال کردند.

سپس آقای دهقان کیا توضیحاتی در خصوص متناسب سازی ۹۹ و حداقل بگیران دادند که مورد قبول جمع واقع نشد. اما در مورد متناسب سازی سال ۱۴۰۰ گزارش کردند که:« نمایندگان مجلس رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به مبلغ ۸۹ هزار میلیارد تومان را رد کرده اند که در این خصوص کانون عالی نامه ای برای رئیس قوه مقننه نوشته که باید امروز در کاغذ سربرگ دار تایپ شده و مهر و امضا شود و من باید سریع‌تر بروم»

نمایندگان مستقل گفتند که باید قبلاً اقدام می کردید و شما و بخصوص آقای بیات ناکارآمد هستید و با این ابر تورم و اینکه در ماه هشتم سال هستیم ولی از متناسب سازی خبری نیست.

با اینکه مسائل بسیاری بود که باید بررسی می شد، با کمال تأسف با رفتن ایشان عملاً جلسه بدون نتیجه خاصی خاتمه یافت.

این گونه عملکرد کانون تهران و مهمتر از همه کانون عالی نشانگر بی خاصیت بودن افراد حاضر در این تشکل ها بوده و بازنشستگان نباید به امید این افراد و نهادها بنشینند. منتخبینی!!! که به اعضای خود پاسخگو نیستند و با بی احترامی با اعضای خود برخورد می کنند به چه کسانی پاسخگو بوده و عملکرد خود را نسبت به چه جایگاهی تنظیم می کنند؟ این سوالی است که باید بازنشستگان از خود بپرسند.