گول حرف های پیمانکاران نابکار را نخوریم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، به گزارش زیر که توسط یکی از کارگران کمپینی فرستاده شده است توجه کنید:

در پروژه خط لوله چابهار روستای پیر سهراب به پیمانکاری محسن و سجاد خدادادی وضعیت برده داری را به کارگران تحمیل کرده اند. در بیابان دور از هرگونه تکنولوژی و امکانات با بنزین لیتری ٧ هزار تومان و سیگاری از همه جا گران تر، فقط دو دکان بقالی است و اجناسش چند برابر قیمت. این شرایط محل پروژه. پیمانکار محسن و سجاد خدادادی ادعا می کنند که با شرایط کمپین نیرو می گیرند ولی وقتی رفتید تازه متوجه می شوید که اولا خبری از ٢٠ روز کار نیست و ٢٥ روزه است. حقوق جوشکار به سختی به ٢٠ میلیون میرسد، خوابگاه هم اتاق ١٢ متری ٦ نفره، اتاق بزرگتر ٩ نفر کنار هم خوابیده اند آنهم در این شرایط کرونایی.غذا فقط باید بخوری تا زنده بمانید. صبحانه هر روز پنیر. نهار هر روز مرغ یا استانبولی. کفش و لباس کار نمی دهند. دستکش ها همه کهنه و وصله پینه دار هستند. حتا تشک، پتو، بالشت نمی دهند و با خودتان باید ببرید. بدتر از همه وجود انواع حشرات نیش دار داخل اتاقها موقع خواب است. در سفره غذا تعداد چند صد فروند مگس و ملخ و چندین نوع که نمی شناسیم ویراژ می دهند. شبها لشگر قورباغه در خوابگاه رژه می روند و هرجا پا می گذاری قورباغه ها له می شوند.

مینی‌بوس از کثیفی زیاد کف و روی صندلیها یک وجب خاک خوابیده، سرویس بهداشتی افتضاح، برای ١٩ نفر یک حمام آنهم احتمالن انباری بوده فقط دوش نصب شده است. کف حمام سیمان با چاله‌های بزرگ و کوچک متعدد یافت می شود. در روز بیشتر ساعات آب نیست حتا صبح موقع بیداری آب برای شستن دست و صورت قطع است. در هفته فقط ٣ روز موبایل قطعی کامل دارد مخصوصن وقتی برق قطع می شود آدم وحشت کرده و دسترسی به هیچ چیزی نداری.

مهمترین گزینه ندادن پول است، به طوری که اول قول میدهند که نصف حقوق موقع رفتن به شما داده خواهد شد و نصف موقع برگشتن. ولی عملن موقع رفتن ٣ یا ٤ میلیون داده و دیگر کارگر رغبت برگشتن ندارد. چون پول کارگرها را نداده و بجای آنها نیروی جدید آورده و همینطور قضیه ادامه دارد. ما گروه سوم بودیم که اومدیم مرخصی دیگه برنگشتیم. گروه چهارم تازه رفتن سرکار البته تعدادی از آنها برگشتند.از نیروهای گروه اول فقط یک نفر برگشت بقیه برنگشتند. کارگری که با این پیمانکار کار می کند با امید گرفتن ٤ یا حداکثر ٥ میلیون تومان باید برود، چون بیشتر گیریش نخواهد آمد. هنوز حقوق تیرماه نیروها فقط ٧ تا ٨ میلیون داده شده و کامل پرداخت نشده است.

دستان کارگر، با افشای اینگونه ظلم ها و فرستادن گزارش به سندیکا ما را یاری کنید تا دستان پلید این نوع کارفرمایان را از پروژه ها قطع کنیم.

کارگر متحد کارگر