پیگیری تخلفات پیمانکاران!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ١٩ آبان نماینده ٢٠٠٠ کارگر پروژه ای مازیار گیلانی نژاد خبر داد طی تماس های مکرر با مسوولین وزارت نفت و ارایه اسناد تخلفات تاکنون پیمانکار صالحی و شرکت پترو پاک پرونده های تخلفاتشان در شرکت نفت در حال بررسی است و آنان برای ماست مالی کردن کارهای خلاف خود دست به توجیه زده اند که مورد مخالفت قرار گرفته است.

همچنین امروز گروهی از شاکیان شرکت پایندان و صالحی پیمانکار پس از حضور در دفتر مرکزی پایندان در تهران با توصیه نماینده شان مازیار گیلانی نژاد به شرکت نفت رفته با مسوولین در حال مذاکره تا این ساعت هستند ( ١٠ شب) . نتیجه مذاکرات در خبر بعدی به اطلاع دوستان خواهد رسید.

برادران پروژه ای تا بیرون کردن پیمانکاران خلافکار از پروژه های نفت و گاز و همچنین بساط پیمانکاری هم قسم هستیم.

کارگر متحد کارگر