پيام پرسنل نوبت كار پتروشیمی فجر انرژی خلیج فارس ماهشهر

با سلام خدمت برادران سندیکای فلزکارمکانیک

این پیام از طرف جمع کثیری از کارکنان نوبتکار پتروشیمی فجر انرژی خلیج فارس ماهشهر به شما می باشد.

در سالهای گذشته سیستم کاری پرسنل نوبت کار در منطقه ویژه ی پتروشیمی ماهشهر به صورت شیفت های هشت ساعته، نه روز کار و سه روز استراحت بوده است. بعد از همه گیری کرونا بیشتر مناطق عملیاتی نفت تصمیم به تغییر برنامه شیفت ها به صورت دوازده ساعته نموده که کارکنان چهار روز کار و چهار روز استراحت نمایند تا آسیبهای ناشی از کرونا به حداقل ممکن برسد.

اما مدیر عامل پتروشیمی فجر به صورت یک سویه این تصمیم را اخیرن لغو نموده و برنامه های شیفت ها را به روال قبل تغییر داده است. اکثریت مطلق پرسنل نوبت کاری موافق سیستم نوبت کاری فعلی دوازده ساعته می باشند و بعد از اینکه در تحصن روز چهارشنبه‌ هیچکدام از مسئولان فجر در میان آنها حاضر نگردیده اند قرار است روز شنبه دست به تحصن و اعتصاب غذا زده تا به حق و حقوق آنها رسیدگی گردد.

شایان ذکر است با توجه به اینکه هیچکدام از شرکت های منطقه برنامه های نوبتکاری را تغییر نداده و حضور کارکنان بنا بر روال قبل صورت می گیرد و همچنین خبرهای مخابره شده از دنیا مبنی بر شیوع گونه ی جدید کرونا در آفریقای جنوبی خواهان تجدید نظر مسئولین فجر ازین تصمیم می باشیم.

جمعی از کارکنان نوبتکار پتروشیمی فجر