نامه عزل علی اصغر بیات رییس کانون عالی بازنشستگان!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در روز ٧ آذر نامه عزل علی اصغر بیات رییس کانون عالی بازنشستگان به شماره ١٦٠٠٠٣ تحویل دبیرخانه حوزه وزارتی وزارت کار شد. این عزل از سوی ٥١٠ بازنشسته امضا شده است. متن نامه به شرح زیر است:

کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی

با سلام و احترام،

بدینوسیله اینجانبان امضا کنندگان زیر به دلیل عدم انجام موثر وظایف آقای علی اصغر بیات طی ١٨ سال متمادی خواهان برکناری ایشان از سمت ریاست آن کانون عالی هستیم.

موارد زیر از جمله قصور و کوتاهی های نامبرده در انجام وظایف هستند:

١- کاهش ارایه خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی از جمله حذف تعداد کثیری از داروهای از لیست تامین اجتماعی

٢- تبدیل دفترچه های بیمه به ورق پاره با الکترونیک کردن خدمات درمانی

٣- پیگیری نکردن همسان سازی کامل سال ١٣٩٩ که ٢٥ درصد آن اجرایی نشده است

٤- در نظر نگرفتن معیشت بازنشستگان حداقل بگیر و از کار افتاده.

رونوشت: وزیر محترم کار و اموراجتماعی،

کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی،

خبرگزاری کارگران ایران (ایلنا)