گزارشی از سالن های رنگ ایران خودرو!

سالنهای رنگ شرکت ایران خودرو، متشکل از سه سالن (رنگ ۱، رنگ ۲ و رنگ ۳) می باشد که هم اکنون سالن رنگ یک، به صورت دو شیفت و رنگهای ۲ و ۳ به صورت سه شیفت، فعال می باشند. سختی کار در این سالنها، لحاظ می شود، منتهی با پر شدن ٢٠ سال سابقه ی کار، معمولا دو سه سالی، کارگران را اضافه نگه میدارند. یکی از مشکلات کارگرانی که سختی کار به آنان تعلق میگیرد، این است که ایران خودرو مابه التفاوت بیمه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور را، همان بدو استخدام لحاظ نکرده و ٤ درصد را واریز نمی کند. یعنی کارگران ظاهرا به آنها سختی کار تعلق میگیرد ولی در عمل، بیمه ی آنها عادی حساب می شود. تا زمانی که 20سال آنها پر می شود و موقع بازنشسته کردن، شرکت کل مابه التفاوت ٤ درصد را یکجا واریز می کند. منفعت این کار، برای شرکت این است که اگر کارگر، بخواهد استعفا داده و یا اخراج یا به هر دلیلی، قراردادش تمدید نشود، بیمه ی شخص، عادی حساب شده و کارگر حتا اگر شکایت کند راه به جایی نمی برد. فعالان کارگری یکی از مشکلاتشان همین لحاظ نشدن سختی کار است که با اخراج از بین می رود.

سرانه ی اضافه کاری برای تمام قسمت ها تقریبا یکسان است، منتهی برای سرپرستان و همچنین آنهایی که نزدیک بازنشستگی هستند، بیشتر می باشد. برای بازنشستگی، بالای ۹۰ ساعت و حدود ۱۰۰را میتوان اضافه کار پر کرد. ولی سرانه ی اضافه کار عادی، حدود ۶۰ ساعت می باشد.

وضعیت غذا، بد نیست، غذا در ظروف یکبار مصرف، و بصورت گرم داده می شود. یک روز در میان میوه و هفته ای یک بسته ۶ تایی ماسک توزیع می شود. با ورود سرویس ها به کارخانه کل صندلی ها توسط نیروهای خدماتی ایسیکو، ضد عفونی می شود. بیش از ۹۵ درصد سرویسها، اتوبوس هستند. حمام ها دایر هستند، هرچند قبلا سهمیه صابون و پودر رختشویی داده می شد، ولی چند سالی است که قطع شده است.

قراردادها، طبق روال قبل، هر ۶ ماه یکبار تمدید می شوند. فقط نیروهای ورودی ۷۹ و قبل از آن رسمی هستند. سالن های رنگ، در قسمتهای مختلف، از جمله، پیشرنگ، خط آستر و خط رنگ رویه، دارای خط رباتیک هستند. نیروهای خط ربات عمدتا با حکم تکنسین کار می کنند. در بحث حقوق ها، طبق طبقه بندی که تقریبا ده سال پیش انجام شد، پایه ی کارگران، نسبت به حقوق پایه، افزایش خوبی داشته. منتهی ایران خودرو، در قسمت حقوق، تفکیک کرده مثلا یک قسمت زده، حقوق، پایینش، کارایی، سپس مزد ماندگار شغل، مزد قوانین ویژه و … البته با این احتساب طبقه بندی مشاغل، در سال ۹۰و با سابقه ی کاری بچه ها که اکثرا بالای ۱۶ سال سابقه دارند، دریافتی آنها بدون احتساب اضافه کاری، حدود ۸ میلیون بوده که با این وضعیت تورم، معیشت یک خانواده کارگری را تامین نمی کند.