مدیران ایران خودرو چه می کنند؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، مدتهاست غذای طبخ شده در رستوران ایران خودرو کیفیت لازم را نداشته و کارگران اعتراض خود را به مدیریت مربوطه اعلام کرده اند. با آنکه ادعا شده آشپزهای ایران خودرویی بسیار مجرب و کار بلد هستند اما غذاهایی چون زرشک پلو و جوجه کباب در حد کبابی های سر خیابانی هم نیست و سس گوجه فرنگی داده شده از نوع تراریخته می باشد.

مدیران ایران خودرو حتا از توزیع لباس کار سالن مونتاژ هم عاجز هستند و کارگران در این سالن با شلوارهای کهنه کار کرده و کاورشان را هم هنوز دریافت نکرده اند.

این به معنای این است که مدیریت حتا توان برنامه ریزی برای تهیه شلوار و لباس کار را هم ندارد چه برسد به…..