یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ٢٨ آذرماه در شهرهای خراسان شمالی، اهواز، خرم آباد، کرمانشاه، تهران تجمعات اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی برگزار شد. در خرم آباد بازنشستگان که در مقابل اداره کل تامین اجتماعی جمع شده بودند شعار می دادند:« تنها ره رهایی از سفرهای خالی، فریاد در خیابان». در کرمانشاه بازنشستگان با پهن کردن سفره خالی وضعیت اسفبار معیشتی خود را برای افکار عمومی به نمایش گذاشتند(فیلم ارسالی).

امروز در تهران جمعی از بازنشستگان در پارک بهارستان به یکدیگر رسیدند و در مورد بسیاری از مسائل بازنشستگان از جمله برخوردهای امنیتی که در طی هفته های اخیر با بازنشستگان در مقابل کانون ها و احضار برخی از بازنشستگان و تهدید و ارعاب آنها و تعهد کتبی گرفتن که دیگر فراخوان ندهند و در تجمعات اعتراضی بازنشستگان شرکت نکنند آغاز شد. در ضمن در این تجمع یکی دیگر از بازنشستگان از تعرض فیزیکی امنیتی ها در مترو بر علیه خود و حمایت و پشتیبانی دیگر مسافران مترو در این حادثه نسبت به خودش در برخورد با افراد امنیتی اظهاراتی را بیان کردند. در ضمن بازنشستگان در این تجمع خواستار حمایت و پشتیبانی از تجمعات اعتراضی فرهنگیان و معلمان معترض به وضعیت حقوقی خودشان شدند و گفتند که درد ما بازنشستگان با فرهنگیان مشترک است و ما بازنشستگان چه لشگری و چه کشوری،باید با فرهنگیان و بازنشستگان تامین اجتماعی در یک صف اعتراضات مان را به پیش ببریم. این تجمع در ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه به پایان رسید.