عادی سازی در ذوب آهن و نتایج آن!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، از اوایل آذر عادی سازی در ذوب آهن شروع شد که ما در گزارش ٢٠ آذر خود هشدار داده ولی گوش شنوایی نبود. مدیریت برای آنکه به سودهای افسانه ای خود دست پیدا کند زودتر از موعد، عادی سازی را در ذوب آهن آغاز نمود. در جلسه معاونین که روز ٢٠ آذر گزارشش منتشر شد یکی از مصوبات چنین است:« رعایت پروتکل های بهداشتی جهت مصون ماندن از بیماری کرونا و ضرورت!! تامین وسایل ایمنی و بهداشتی برای کلیه کارکنان و تاکید بر رعایت فاصله گذاری»

افزایش بیماران کرونایی در ذوب آهن از نتایج عادی سازی پیش از موعد بوده است. در همین راستا کارگران و کارکنان ذوب آهن خواستار توزیع ماسک سه لایه بیمارستانی به جای ماسک های سه بعدی هستند.