نامه سرگشاده کوشندگان سابق کارگری و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک به : آقای حسن روحانی رییس محترم جمهوری و آقای صادق لاریجانی رییس محترم قوه قضاییه

آنچه این روزها بر جامعه کارگری روا داشته می شود مایه تاسف ماست. سالهاست کوشندگان کارگری برای احقاق حقوق کارگری خود نه تنها به زندان ، بلکه دوسالی است به شلاق هم محکوم می شوند و حتا به تازه گی کارفرمایان جرات کرده برای هر احقاق حقوق  و درخواست کارگری ، از کارگران خود که نماینده کارگر هستند به دادگاه شکایت برده و آنان را دادگاهی و اخراج می کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 23/2/94  « سه کارگر لوله سازی خوزستان با شکایت کارفرما به اتهام ایجاد اختلال در تولید کارخانه به دادگاه رفتند و کارفرمای بخش خصوصی با چند مامور لباس شخصی وارد کارخانه شده و با تهدید و توهین 80 کارگر با سابقه را از این کارخانه بیرون کرده است .»

در روزهای منتهی به روزکارگر ابراهیم مددی ، سید داوود رضوی از کوشندگان کارگری سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد تهران و محمود صالحی و عثمان اسماعیلی در کردستان به دلیل برپایی جشن روزکارگر دستگیر شدند. شما بخوبی مطلع هستید که تا جرمی صورت نگرفته هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد ، چه رسد به آنکه اگر کسی بخواهد نص صریح قانون اساسی را که همانا برپایی تجمع و راهپیمایی است را اجرا کند ، مصون از تعرض است.

در روز های اخیرنیز شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده را به خاطر تلاش های کارگری بازداشت و زندانی کردند. پس از اجتماعات آموزگاران در آستانه اول ماه مه ، با احضار و تهدید رییس کانون صنفی معلمان ایران آقای اسماعیل عبدی را مجبور به استعفا نموده و همچنین در روزهای اخیرهم آقای علی اکبر باغانی نایب رییس کانون صنفی معلمان ایران را برای اجرای حکم روانه زندان شد.

در اصل 27 قانون اساسی بطور صریح آزادی اجتماعات تاکید شده و فقط شرط عدم داشتن اسلحه و مخل به مبانی اسلام نبودن تجمع، مشروط گردیده است. کیست که نداند یکی از مبانی اسلام برپایی عدل است و کوشندگان کارگری بیش از یکصد و پنجاه سال است که در این امر می کوشند.

آقای روحانی و آقای لاریجانی ، شما به حکم قانون پس از 30 سال کار بازنشسته خواهید شد و از حقوق بازنشستگی استفاده خواهید کرد.این دستاورد را ما کوشندگان کارگری به جامعه با مبارزات خود به ارمغان آورده ایم و شما هم از آن بهره خواهید برد.

ما از شما می پرسیم در کجای قانون اساسی ذکر شده قبل از آنکه عملی صورت بگیرد ضابطین قضایی حق بازداشت دارند؟ در کجای قانون نوشته شده است ، کوشندگانی که در چارچوب قانون اساسی فعالیت می کنند را نیمه شب باید به خانه هایشان ریخت و خانواده هایشان را آزار روحی داد؟ آیا در این کشور دستگاهی به نام دادگستری و برگه احضاریه وجود ندارد تا به این کوشندگان ابلاغ ،تا در دادگستری حضور یابند؟ آیا این کوشندگان کارگری متواری بوده اند که باید حتمن در نیمه شب در خانه هایشان دستگیر شوند؟ اعمال خلاف قانونی که با ابراهیم مددی و داود رضوی شده است.

ما سالها در نظام کارگر کُش پهلوی فعایت سندیکایی کرده و شاهد این گونه اعمال نبوده ایم. ما که برای تغییر نظام سلطنت به یک نظامی که آزادی های محدود شده در زمان پهلوی در آن رعایت شود ، کوشا بوده ایم هرگز چنین اعمالی را در ذهن خود متصور نبوده ایم که امروز با کوشندگان کارگری چنین رفتار شود. زیر پا گذاشتن قانون اساسی و رعایت ننمودن شئون انسانی در کشور ما هر روز متاسفانه رواج بیشتری پیدا می کند. سالهاست که نقض فاحش این اصول از قانون اساسی را شاهدیم : 3- 9- 19- 20- 26- 27- 29- 30- 31- 32- 37- 38- 43 – 44 .

آقای حسن روحانی شما در اصل 121 قانون اساسی سوگند خورده اید :« من به عنوان رییس جمهور…. همه استعداد و صلاحیت خویش را ….. پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. »

آقای صادق لاریجانی ، شما در اصل 156 قانون اساسی موظف شده اید که :« پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و احیای  حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و همچنین نظارت بر حُسن اجرای قوانین ….» داشته باشید.

در ماده مکرر 33 قانون کار زمان پهلوی اعتصاب قانونی بود هرچند که توسط دستگاه پهلوی رعایت نمی شد و بعضن کارگران به رگبار بسته می شدند. ما یادآوری می کنیم مرحوم سید محمد حسینی بهشتی از تدوین کنندگان قانون اساسی در مقام ریاست قوه قضاییه در مصاحبه ای در روزنامه جمهوری اسلامی پس از تصویب قانون اساسی تاکید کرد که : « اعتصاب حق کارگران است و امیدواریم که در نظام جمهوری اسلامی روزی نرسد که کارگران برای احقاق حق خود دست به اعتصاب بزنند . »

تدوین کنندگان قانون اساسی به درستی در صراحت قوانین این نکته را رعایت نمودند که حاکمان پس از آنها از ابهام قوانین سو استفاده نکرده و آزادی های مردم را محدود نکنند. آنان در اصل 9 قانون اساسی  به درستی تصریح کردند که : « …..هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند »

ما امضا کنندگان این نامه سرگشاده برای رعایت منزلت و شان کوشندگان حقوق کارگری و انسانی از شما می خواهیم کوشندگان کارگری و صنفی را آزاد کنید و در مسولیت خود نسبت به حُسن اجرای قوانین یاد شده ، کوشا باشید.

علیرضا فرهادی عضو سابق هیات مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد تهران           farhadii                                                                   

محمدحسین خوان یغما عضو سابق هیات مدیره سندیکای کارگران فلزکارمکانیک تهران        khan 

نبی معروفی عضو سابق هیات مدیره سندیکای کارگران بنایان تهران marufi                                                                       

جواد مهران گهر عضو سابق هیات مدیره سندیکای کارگران کفاش تهران

 

رضا کنگرانی فراهانی عضو سابق هیات مدیره سندیکای کارگران خیاط تهرانfarahani-reza

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک                    8/3/1394

آرم-سندیکا-211x300