نان، همبستگی، پیروزی ادامه دارد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ۷ دیماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ صبح طبق فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران تعداد زیادی از اعضای سندیکای فلزکارمکانیک به همراه گروههای بازنشستگان فرهنگی و معلمان مدارس تهران و گروههایی از تشکل های صنفی بازنشستگان لشگری، کشوری و تامین اجتماعی که با بخش زیادی از کارگران مخابرات روستایی از استانهای خوزستان، بوشهر، فارس، قم و گیلان که از شب قبل از شهرهای محل زندگی خود به راه افتاده بودند در مقابل مجلس به هم رسیده و تجمع اعتراضی مسالمت آمیز خود را با شعارهای حق طلبانه، فریاد زدند.

آنها خواستار احقاق حقوق ضایع شده خود در طی این سالها و به رسمیت شناخته شدن عنوان شغلی شان و احقاق خواسته های به حق خودشان در کنار معلمان و بازنشستگان فریاد زدند و از مجلس و نمایندگان خواستند که در جهت احقاق حقوق به حق و انسانی خود عمل کنند.

بازنشستگان فرهنگی اعتقاد داشتند که برای رسیدن به حقمان باید راه بیفتیم. باید با فریاد حق عملکرد مسئولین را به چالش بکشیم که به فکر احقاق حقوق زحمتکشان در این روزگار نیستند. انگاراین مسئولین مشکل معیشت را درک نمی کنند و وضعیت مشقت بار زندگی مردم را احساس نمی کنند. بازنشستگانی که سالها زحمت کشیده اند تا در دوران بازنشستگی آسایش داشته و شرمنده روزگار نباشند. با این تورم و گرانی افسار گسیخته بازنشسته نمی داند چه کند؟ بخشی از شعارهای امروز معترضان در مقابل مجلس علیه نمایندگان و مسئولین بی کفایت عبارت بودند از:مجلس بی کفایت/خجالت، خجالت، معلم زندانی/ آزاد باید گردد، معلم بپاخیز /برای رفع تبعیض، اجرای همسان سازی /حق مسلم ماست، این همه بی عدالتی/هرگز ندیده ملتی، فریاد، فریاد/از این همه بیداد، معیشت،منزلت/حق مسلم ماست،عزا عزاست امروز/ روز عزاست امروز/ زندگی کارگر/ روی هواست امروز.

خوشبختانه در این تجمع اعتراضی برخورد خشونت آمیزی اتفاق نیفتاد. این تجمع در ساعت ۱۲ ظهر با تکرار شعارها و جمع آوری پلاکاردها به پایان رسید.