عزل بیات نماینده بازنشستگان تامین اجتماعی ادامه دارد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پس از عزل علی اصغر بیات نماینده بی عرضه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی توسط بیش از ٥٠٠ تن از بازنشستگان تهرانی امروز ١٩ دیماه بازنشستگان اهوازی نیز با امضای طوماری ٢٠٠ نفره او را از نمایندگی خود عزل کرده و نامه عزل را به در کانون عالی بازنشستگان به شماره ٢٠٥٥٩٨ ثبت کردند. متن نامه عزل بدین شرح است:

کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی!

با سلام و احترام، بدینوسیله اینجانبان امضا کنندگان شهر اهواز به دلیل عدم انجام موثر وظایف آقای علی اصغر بیات طی ١٨ سال متمادی خواهان برکناری ایشان از سمت ریاست آن کانون عالی هستیم. موارد زیر از جمله قصورهای نامبرده در انجام وظایف هستند:

١- كاهش ارایه خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی از جمله حذف تعداد کثیری از داروها از لیست تامین اجتماعی

2- تبديل دفترچه های بیمه به ورق پاره

٣-پیگیری نکردن همسان سازی کامل ١٣٩٩ که ٢٥ درصد آن اجرایی نشده است

٤- در نظر نگرفتن معیشت بازنشستگان حداقل بگیر، از کار افتاده….

رونوشت: کانون بازنشستگان تهران، وزیر امور کارو امور اجتماعی، خبرگزاری کارگران ایران (ایلنا)