گزارش خبرنگار پیام سندیکا از کارخانه ایران خودرو

با توجه به تلاش مدیریت برای رسیدن به حداکثر تولید ، کارگران از سال گذشته با سرعت کار در خطوط مواجه شده اند به صورتی که در خطوط مونتاژ خط تولید حتا برای یک لحظه هم متوقف نمی شود و کارگران درجا شیفت را عوض می کنند. در سالن های رنگ این مدت به 5 دقیقه هم نمی رسد. این بخاطر این است که امسال ایران خودرو کارگر جدید استخدام نکرده و خطوط با حداقل کارگر و حداکثر سرعت کار می کنند.این بخاطر این است که از هزینه کارگری اشان کمی صرفه جویی کنند و در عوض هر کارگر به جای دو کارگر کار کند.
 اعتراضات کارگری سال گذشته در دستمزد هاامسال  تاثیر خود را گذاشت و در مجموع دریافتی کارگران 400 تا 450 هزار تومان افزایش داشته است که شامل 17 درصد افزایش مزد سالانه و طبقه بندی مشاغل و مبلغی هم که کارخانه خودش اضافه کرده است. هرچند که کارگران اصلن نمی دانند که طبقه بندی مشاغل کی و به چه صورت انجام گرفته است . ماهانه 200 هزار تومان هم بابت آکورد ( افزایش تولید ) در کارت کارگران واریز می شود. البته امسال با اضافه کاری شاید یک کارگر ایران خودرویی 2 میلیون تومان در آمد داشته باشد.
 البته هر چهار سال یک بار حواله خودرو به کارگران تعلق می گیرد که کارگران این حواله ها را 2 تا 5/2 میلیون تومان می فروشند. همچنین هر ده سال یکبار هم شاغلین می توانند یک خودرو از ایران خودرو دریافت کنند که 5 میلیون حواله می گیرند و 5 میلیون هم وام تعلق می گیرد که با پراخت مابقی پول شما می توانید صاحب یک خودرو بشوید.
اعتراضات سال گذشته باعث شد که امسال مدیران با یک مخفی کاری حسابی نگذاشتند که کارگران از مبالغ نجومی چند صد میلیونی پاداش و عیدی آنها باخبر شوند و یا از مسافرت های خارجی اشان خبری بیرون درز کند.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 10/3/94