یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در یک اقدام فرصت طلبانه خانه کارگر نیز روز یکشنبه ٢٦ دیماه را روز اعتراض به مصوبات ضد کارگری در مقابل مجلس اعلام نمود. از هفته قبل گروههای مستقل بازنشستگان در شهرهای مختلف روز ٢٦ دیماه را روز تجمع اعلام کرده بودند. در این روز بازنشستگان فولاد اصفهان، تهران، و لوشان (فولاد البرز غربی) در مقابل صندوق های خود دست به تجمع زدند. بازنشستگان خرم آباد، قزوین، رشت، کرمانشاه، اهواز نیز در مقابل ادارات کل تامین اجتماعی دست به تجمع زدند. در تهران بازنشستگان خانه کارگری و بازنشستگان مستقل نیز با شعارهای خود در مقابل مجلس حاضر شدند. از چند روز گذشته تعدادی از فعالان بازنشستگان مستقل تهرانی از سوی پلیس سیاسی تلفنی تهدید به عدم حضور در این تجمع شده بودند.

اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به ریاست حسن صادقی که برای حضور بازنشستگان عضو خود چندین دستگاه اتوبوس و امکانات صوتی و بنر تبلیغاتی تدارک دیده بودند. در این تجمع، سخنرانان اصلی این برنامه حسن صادقی و علی خدایی بودند. آقای علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در بخشی از سخنان خود گفتند:«بنده به عنوان نماینده کارگران و بازنشستگان در شورای عالی کار به دوستانمان در کمیسیون تلفیق اعلام می‌کنم ما زیر بار دستمزد هایی که آقایان با هیاهوی رسانه‌ای به دنبال الحاق آن بر جامعه کارگری و بازنشستگی هستند نرفته‌ایم و نخواهیم رفت» و در مورد دستمزد ها گفت: «چه اتفاقی افتاده که تا دیروز افرادی به دنبال این بودند که دستمزد باید افزایش پیدا کند ولی امروز یک عده از تورم‌زا بودن دستمزد حرف میزنند. اگر موضوع کسری بودجه هست کسری بودجه در دولت های قبل هم بوده است»

شعارهای بازنشستگان در این تجمع عبارت بود از:بازنشسته بیدار است/از تبعیض بیزار است – تا حق خود نگیریم/از پا نمی نشینیم – کمیسیون تلفیق/بودجه ما کجا رفت؟

در رشت از ساعت ١٠ صبح بازنشستگان در جای همیشگی خود در مقابل تامین اجتماعی آمده و در هوای سرد بارانی با حضور بیش از ٨٠ تن با شعارهایی برای تامین معیشت اعتراض شروع شد. بازنشستگان خواستار عیدی کارگری و میزان حقوق در سال جدید برابر وضعیت معیشت و با در نظر گرفتن نرخ تورم بودند. یکی از بازنشستگان می گفت:« من تا آخر ادامه خواهم داد باید حرف ما را بشنوند این وضعیت قابل ادامه نیست اگر نمی توانند کاری برای ما انجام دهند بهتر است ما را بکشند. در پایان تظاهرات حدود ساعت ۱۲ بازنشستگان یک صدا شعار «اسماعیل گرامی آزاد باید گردد» را سر داده و به تجمع خود پایان دادند.

ویدئو کلیپی از رشت