فریاد کمپین ٢٠/١٠ خاموش شدنی نیست!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران میدان نفتی یادآوران در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و عقب افتادن حقوق ها، در روز ٢٩ دیماه دست به اعتصاب زدند. کارگران شرکت ایران افق میدان نفتی یادآوران شهر هویزه خواسته های خود را چنین اعلام کرده اند:

۱- اجرای طرح طبقه بندی و اصلاح کلی قراردادها(شامل پایه حقوق، مزایا و..)

۲- پرداخت مابه التفاوت طرح طبقه بندی مشاغل از ابتدای ابلاغ طرح طبقه بندی تاکنون

۳- محاسبه سنوات با آخرین پایه حقوق سال جاری

۴- اصلاح نوبت کاری و رعایت( ۱۴ _ ۱۴ اقماری و تعطیلی روزهای پنجشنبه)

۵- باز پرداخت حقوق مرخصی های استفاده نشده طبق قانون کار و ۹روز مرخصی استفاده نشده سال ۹۹

6- با توجه به عدم تغییر قرارداد پرسنل در زمان قرنطینه کرونا، نیروهای شرکت بصورت ۳۰روز کار بوده اند باید اضافه کاری ۲۴۰ ساعت قرارداد به مدت ۲ سال از ابتدای کرونا محاسبه و پرداخت گردد

٧- اجرای و پرداخت پاداش سالیانه، پاداش تولید، پاداش اورهال، سختی کار(منطقه مرزی_آلودگی هوا_طولانی بودن مسیر رفت و برگشت)

٨- رعایت عنوان شغلی بر اساس شغل و مدرک تحصیلی و سوابق کاری واقعی پرسنل و اعمال در سامانه بیمه تامین اجتماعی

٩- اصلاح محل کاری در قرارداد و سامانه بیمه تامین اجتماعی

١٠- اصلاح دستمزد پرسنل شرکت ایران افق در این میدان نفتی طبق عرف پروژهای نفت و گاز

کارگران پروژه ای عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک خوزستان ضمن آرزوی موفقیت برای این کارگران، حمایت خود را از آنان اعلام می کنند.