«دستخوش» به صدا و سیما به چه منظور؟

۶ میلیارد اهدایی وزیرکار به برنامه «میدون» صداوسیما که روزگاری عبدالملکی وزیرکار در آن به داوری می‌پرداخت بسیار مورد انتقاد شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است. «دستخوش» به صداوسیما در حالی است که صداوسیما نه تنها اعتراضات سراسری کارگران پروژه‌ای را منعکس نکرد بلکه به نامه ای هم که بدین منظور سال ۹۸ به صداوسیما نوشته و خواسته شد که خبرنگارانش برای دیدن مشکلات و انعکاس آن به پروژه ها بیایند اعتنایی نکرد. تماس های تلفنی کارگران پروژه ای نیز برای مسئولین صداوسیما ارزشی نداشت. این در حالی است که سال گذشته اعتراضات سراسری هر هفته ای بازنشستگان تامین اجتماعی برای همسان سازی هم برای مسئولین صداوسیما ارزش خبری نداشت.

در همین روزهایی که «دستخوش» به صداوسیما از طرف وزیرکار داده شد، اعتراضات سراسری فرهنگیان و بازنشستگان تامین اجتماعی و اعتصابات کارگری هم از سوی خبرنگاران و هم مسئولین صداوسیما با سکوت مواجه شد. آیا اینگونه «دستخوش ها» برای شیرین کاری های صداوسیما در پوشش ندادن اعتراضات زحمتکشان، نیست؟

مدت هاست وزارت کار محل رفت و آمد افراد ضد کارگری و دادن مشاوره های اصلاح قانون کار از سوی خیریه هایی که میخواهند هیچ قانونی برای خلاف کاری های ضد انسانی خود نباشد، شده است. به همین دلیل میشنویم اظهارات غیر عقلانی معاون وزیر که میگوید ۴ میلیون خط فقر است.