نان، همبستگی، پیروزی ادامه دارد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا امروز دوشنبه چهارم بهمن ماه ساعت ۱۰ صبح تعداد زیادی از بازنشستگان فرهنگی در میدان فاطمی مقابل سازمان صندوق بازنشستگی کشوری تجمع کردند.و شعار می دادند:« این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی /فریاد، فریاد…از این همه بیداد…/ کشوری،لشگری،تامین اجتماعی…اتحاد اتحاد»

با سخنرانی تعدادی از فرهنگیانی که از بیست سال پیش همدیگر را می شناختند و هر هفته دوشنبه ها در پارک شهر تهران در این تجمعات شرکت می کردند ولی از دو سال پیش که با شیوع کرونا این تجمعات قطع شده بود، امروز دوباره پس از دو سال یکدیگر را پیدا کرده بودند. آنها بعد از سخنان اعتراض آمیز تعدادی از همکاران از جمله آقای نورایی و کریمی که خواستار حضور آقای اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی بودند و با خواندن قطعنامه ای که خواسته هایشان در آن منعکس شده بود از تجمع کنندگان خواستند که پس از قرائت قطعنامه متفرق نشوند که از آقای اسکندری بخواهیم بیایند و در مورد مشکلات ما پاسخ بدهند. فرهنگیان و بازنشستگان وقتی دیدند کسی از مسئولین صندوق پاسخگوی آنها نیستند خود تصمیم گرفتند که به طور دسته جمعی وارد ساختمان صندوق بازنشستگی شوند و جواب سوالات خود را بگیرند. در سالن کنفرانس ساختمان که در طبقه نهم بود جمع شده و خواستار حضور آقای اسکندری شدند. مسئولین که در رده معاون و حسابرس صندوق بودند، تاکید میکردند که آقای اسکندری الان میایند. یکی از معاونان صندوق بازنشستگی به عنوان پاسخگو به بازنشستگان کمی درباره بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری صحبت کرد. که بازنشستگان به صحبتهای او معترض بودن و هردم خواستار حضور خود آقای اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی بودن.

بعد از گذشت نیم ساعت و انتظار در این سالن کنفرانس در نهایت آقای اسکندری حضور پیدا نکرد و معترضان با خشم و فریاد سالن را ترک کردند. آنها فریاد میزدند که ۴۲ سال است که هیچکس به ما جواب نمی دهد. خانم محمدی یکی از بازنشستگان فرهنگی که حالت عصبی شدیدی داشت و دائم بر روی میز می کوبید که:« من بیمار شدم و هر روز یه مشت قرص اعصاب میخورم پول ندارم که دندان هایم را درست کنم» بعضی از بازنشستگان می‌گفتند که ما حتی کرایه ایاب و ذهاب آمدن به اینجا را هم نداریم. در این زمان دیگر بازنشستگان ناامید و خشمگین از سالن و ساختمان صندوق خارج شدند.

در این تجمع عده ای از بازنشستگان فلزکارمکانیک نیز برای همبستگی با خواسته های این بازنشستگان به تجمع آمده بودند.

این تجمع در ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه خاتمه یافت.