پتروشیمی ها و پالایشگاه تهران در اعتصاب!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در پالایشگاه تندگویان تهران، پتروشیمی ایلام، پتروشیمی رازی منطقه ویژه سربندر، کارگران در اعتراض به پایمال شدن حقوقشان دست به اعتصاب زده اند.

از صبح امروز در پالایشگاه تندگویان تهران ١٨٠٠ کارگر به دلیل اجرا نشدن طبقه بندی مشاغل از امروز دست به اعتصاب زده و در محوطه پالایشگاه تجمع کرده اند.

مدیریت پتروشیمی ایلام ٢٠ نفر از کارگران را می خواهد اخراج کند چرا که برای ١٥ روز کار فقط می خواهد ١٥ روز حقوق بدهند و استراحت و مرخصی کارگران را نادیده گرفته که کارگران را خشمگین و آنان دست به اعتصاب زده اند.

در پتروشیمی رازی منطقه ویژه سربندر که دومین روز اعتصاب را پشت سر می گذارد کارگران به دلیل عقب افتادن حقوقشان دست به اعتصاب زده بودند که با اخراج و راه ندادن ٨ نفر از همکارانشان، این اعتصاب چهره دیگری به خود گرفته و کارگران نه تنها خواهان پرداخت دستمزدشان در سر هر ماه هستند بلکه خواهان به سرکار آمدن کارگران اخراجی نیز هستند.

اجرا نشدن درست قوانین کار و دور زدن قانون و نادیده گرفته شدن این خلافکاری ها از سوی وزارت نفت و وزارت کار باعث خشم کارگران شده است.

باز هم می گوییم آنان که باد می کارند، جز توفان خشم کارگران نصیبی نخواهند برد.

کارگران پروژه ای عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک در خوزستان از خواسته های برادران کارگرشان حمایت کرده و هرکاری که برای رسیدن به این پیروزی ممکن باشد را انجام خواهند داد.

فیلم پالایشگاه تندگویان تهران