پیام سندیکا، شماره ۱۰٧ دیماه سال ۱۴۰۰منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ۱۰٧/ سال دهم/ دیماه ۱۴۰۰ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص1
گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی ص6
تحلیلی بر کمپین سال ١٣٩٩ و ٢٠/١٠ ص20
گزارشی از مزار شهرام محمدی ص28
ایجاد شغل با چه ترفندی! ص31
گزارش هایی از یکشنبه های اعتراض! ص32
پیروزی بازنشستگان! ص36
سالمندی و حقوق سالمند ص37
از کودکان یاد بگیریم! ص38
افزایش خرید و فروش نوزاد در بیمارستان‌های س39
اندرزهایی از صفحه کازیم عاشقی ص42
اشتغال‌زایی با اصلاح قانون کار؟! ص44
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران معتقد است ص46

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای اطلاع از دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرسsfelezkar.com و کانال رسمی سندیکا در تلگرام به آدرس #کانال_رسمی_سندیکای_کارگران_فلزکار_مکانیک_ایران مراجعه کنید.