ما چه می خواستیم! (٢) انقلاب بهمن و سازمان تامین اجتماعی!

آنچه انقلاب با سازمان تامین اجتماعی، بزرگترین مرکز درمانی کشور کرد بی بدیل بود. با افزایش استخدام ها در کارخانه ها و کارگاههایی که برای افزایش تولید و قطع وابستگی صنعتی هر روزه در کشور متولد می شدند، تعداد کارگرانی هم که به خیل بیمه شده ها می پیوستند افزایش یافت. کارگران با آگاهی بخشی سندیکاهای کارگری و شوراهای کارگری در محیط های کارگری و احزاب طرفدار طبقه کارگر در جامعه، بیمه شدن را به یک حق اساسی هر کارگری تبدیل کردند و این باعث افزایش درآمدها و سطح خدمات درمانی در تامین اجتماعی شد. مراکز ملکی، درمانگاهها و بیمارستان ها افزایش یافت. هر کارگری که به سن ٦٠ سالگی می رسید با هر مقدار سابقه بیمه بازنشسته شده و حقوق کامل می گرفت.

پزشکان برای آنکه بیماران بیشتری داشته باشند با علاقه با سازمان تامین اجتماعی قرارداد می بستند. بیمارستان ها از پذیرش بیمه شده های تامین اجتماعی استقبال می کرده و بیمه شده می توانست از صفر تا صد بیماریش را فقط با یک دفترچه تامین اجتماعی درمان کند. حتا جراحی هایی چون مغز، قلب و چشم را می شد با دفترچه بیمه در هر بیمارستانی مداوا کرد.

با افزایش بیمه شده ها ثروت سازمان زیاد شده و با خرید کارخانه ها، تولیدات این کارخانه ها به جای سر در آوردن از بازار آزاد به تعاونی های کارگری با کمترین قیمت داده می شد. تعاونی ها هم پس فروش با این کارخانه ها تسویه حساب می کردند و با این فرایند سوخت سرمایه ای اتفاق نمی افتاد.

در سازمان تامین اجتماعی و شستا مدیران از حقوق های نجومی برخوردار نبودند ولی مدیران با تخصص های بالا و عشق به انقلاب و مردم و آبادانی کشور توانستند کارخانه ها را مدیریت کرده و بهتر از مالکان قبلی و دلسوزانه تر از آنان به رشد مالی و تولیدی برسانند که هم رشد سرمایه ای خوبی داشته باشند و هم کارگران از سود تولید برخوردار شده زندگی بهتری را تجربه کنند.

اختلاس و دزدی با چشمان تیزبین کارمندان و کارگران و سندیکاهای کارگری و شوراهای کارخانه ها و احزاب مترقی تقریبن از بین رفته بود. موج تعهد کارگری و انسانی در جامعه چنان بود که مدیران خود را نه در خدمت جیب شان بلکه در خدمت جامعه و تعهدهای انسانی و سیاسی شان می دیدند. با آنکه سیل بیمه شده ها هیچ تناسبی با کارمندان سازمان نداشت اما کارمندان با جان و دل برای راه اندازی کار بیمه شده ها تلاش می کردند.

تاثیر انقلاب انسانها را به برادران و خواهران واقعی تبدیل کرده بود و این معجزه هر انقلابی است. سازمان تامین اجتماعی و ثروت بی پایان انسانی و مالیش می رفت تا درمان را در خدمت بیمه شده ها به بهترین وجهی در آورد و مستمری ها زندگی شایسته ای را برای بازنشستگان رقم بزند….