نامه اعتراضى به نشست كانون بازنشستگان تهران!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بیش از ٤٠ نفر از بازنشستگان تهرانی طی نامه ای به رییس اداره کل تشکل های کارگری و کارفرمایی وزارت کار نسبت به آنچه در جلسه ٢٨ بهمن کانون بازنشستگان اعتراض کردند. در این نامه نوشته شده است که به اظهار سران کانون به اعلام آگهی در روزنامه کثیرالانتشار!! «کار و کارگر» نقض اطلاع رسانی است. چرا که بعد از بلای کرونا تیراژ روزنامه ها به یک هزارم خود رسیده چه برسد به روزنامه «کار و کارگر» که در هیچ کیوسک روزنامه فروشی قابل تهیه نیست.در انتها:« لذا با توجه به خدشه دار بودن اطلاع رسانی، تقاضامندیم جنابعالی به مساله رسیدگی کنید که انتخابات کانون تهران اینگونه چراغ خاموش و فقط با تعدادی اندک دستچین شده انجام نگردد»

این نامه صبح امروز به شماره ٢٤٤٠٢٨ در دبیرخانه وزارت کار ثبت گردید و نسخه ای هم به خبرگزاری ایلنا داده شد.