گزارش خبرنگار پیام سندیکا

 شرکت ساختمانی توسار که در فاز 8 شهرک پردیس رودهن  به مدت 3 سال فعال است ، 7 ماه حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده است. از 35 کارگر ساده این شرکت  همگی افغانی هستند و از هیچ حقوقی برخوردار نیستند. پرسنل دفتری این شرکت از طبقه بندی مشاغل محروم هستند. این کارمندان و کارگران 10 ساعت در روز باید کار کنند و دستمزد پایه وزارت کار را دریافت می کنند.کارگران افغانی روزانه 40 هزار تومان بابت 10 ساعت کار ساختمانی خود می گیرند. در این شرکت مسایل بهداشتی به هیچوجه رعایت نمی شود کارگران افغانی در بدترین شرایط بهداشتی زندگی می کنند. آب آشامیدنی توسط تانکر هایی که از چاه های غیر مجاز آب برداشت می کنند ، تامین می شود.