شرکت استیم هنوز حقوق ها را نپرداخته!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ٣٠ بهمن معاون رییس کارگاه پنج صبح با مسوول قسمت ها جلسه گذاشت تا مشکل کارگران را حل کند. ایشان در جلسه گفت:« به خاطر پرداخت حقوق آذرماه شما متریال نخریدیم تا حقوقتون بدیم. حقوق دیماه و بهمن را هم تا ٢٥ اسفند تسویه خواهیم کرد. قول می دهیم پول از چین آمد چنج شود که یک هفته یا دو هفته طول می کشد نگران نباشید. ٢٧ اسفند هم عیدی به شما میدیم. من طرفدار شما هستم دو روزی که خوابگاه بودین هم دستمزد تون رو میدم»

کارگران با این قول به سرکار بازگشتند.