یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز اول اسفند طبق فراخوان داده شده بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای قزوین، تهران، تبریز، رشت، اراک، اصفهان تجمع کردند. در اصفهان بازنشستگان فولاد در مقابل صندوق فولاد تجمع کردند. در قزوین ٥٠ بازنشسته با هوای بارانی در مقابل اداره تامین اجتماعی دست به اعتراض زده در رابطه با عدم همسان سازی ١٤٠٠ و وضعیت بد معیشتی شان شعار دادند.

در رشت بیش از ۱۰۰ مطالبه گر بازنشسته زیر باران شدید و سرما که با فریادهایشان بر سر خائنین و غارتگران صندوق بازنشستگان با شعار :«بازنشسته، شاغلین، اتحاد اتحاد» مطالبات خود را در ۳ محور اعلام کردند ١- عیدی بمانند شاغلین ٢- اجرای ماده ۹۶ ٣- اجرای ۳ جانبه گرایی برای کوتاه کردن دست دولتیان و حاکمان از صندوق بین النسلی بازنشستگان تامین اجتماعی . در آخر با سخنرانی دو نفر از مطالبه گران در این باره و حذف بیمه های تکمیلی که در واقع با چپاول بازنشستگان بنفع کانون آن را بی خاصیت و بی انگیزه نسبت به سرنوشت بازنشستگان کرده است، شدند. بازنشستگان با شعار اسماعیل گرامی آزاد باید گردد خواستار آزادی همه زندانیان کارگری و صنفی ایران شدند.

در تهران طبق فراخوان قبلی ساعت ۱۰ صبح در مقابل مجلس با توجه به بارش باران حدود ۲۰ نفر بازنشسته سندیکای فلزکار مکانیک تجمع کردند. نیروهای امنیتی تعداد شان از بازنشستگان بیشتر بود و می گفتند:« دیروز که فرهنگی ها آمده بودند آنها به دلیل اینکه کارشان سیاسی شده به خواسته هایشان نمی رسند…» و با این حرفها با بازنشستگان مشغول حرف زدن شدند. بازنشستگان گفتند:« تا زمانی که مشکل معیشت ما حل نشود به اعتراض مان ادامه خواهیم داد. ما که دیوانه نیستیم در این وضعیت خطرناک کرونایی خودمان را به خطر بیندازیم. ما دوست نداریم در این موقعیت سنی خودمان را در این هوای بارانی و سرمای زمستان اذیت کنیم اما شکم گرسنه این حرفها حالیش نمی شود»

شخصی به نام طالقانی در زمان ترک کردن محل از بازنشستگان عکس می گرفت که مدعی بود خبرنگار مجلس است و از بازنشستگان خواست خواسته هایشان را بگویند تا او ضبط کند. بازنشستگان اجرای کامل همسان سازی حقوق و اجرای ماده ۹۶ و ۱۱۱ و دریافت عیدی همانند کارگران شاغل و لغو بیمه تکمیلی و برگشت حدود ۱۰۰ قلم دارو که از پوشش بیمه خارج شده است را از خواسته های خود اعلام کردند و در ساعت 11 و نیم به تجمع خود پایان دادند.

0 views