پیگیری ها مشکلات پروژه ها ادامه دارد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با ارسال نامه نمایندگان کارگران پروژه ای به آقای متینیان نماینده مجلس رامهرمز و رامشیر ایشان نامه ای به معاون حقوقی و امور مجلس نفت ارسال کردند. متن نامه چنین است:

جناب آقای بازرگانی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نفت

با سلام، احتراما به پیوست نامه نمایندگان(کارگران پروژه های صنایع نفت) در خصوص مشکلات معیشت، استراحت(رست)، امنیت شغلی و … به حضورتان ارسال می گردد. لذا خواهشمند است حداکثر مساعدت و اقدامات لازم در این خصوص مبذول شود و ضمن اعلام نتیجه، اینجانب را نیز مطلع فرمایید.

ابراهیم متینیان نماینده مردم شریف رامهرمز و رامشیر

رونوشت: جناب آقای دکتر حسوند رییس محترم کمیسیون انرژی جهت استحضار و اقدام لازم.