کارخانه لوازم خانگی هیمالیا به کارگرانش ظلم می کند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارخانه لوازم خانگی هیمالیا واقع در اتوبان کرج قزوین با دارا بودن ٩٠٠ کارگر و فروش خوب محصولاتش، به کارگرانش ظلم می کند. با شروع اسفند ماه مطابق هر ساله همه شرکت های مجاور این کارخانه مبادرت به افزایش حقوق می کنند تا شب عیدی کارگران راضی تر به خانه بروند. کارخانه های مجاور این شرکت ٥٠٠ هزار تومان الی ١ میلیون به دستمزد کارگرنشان اضافه کرده اند در حالی که مدیریت کارخانه هیمالیا با ناخن خشکی فقط ١٨٠ هزار تومان برای کارگران در نظر گرفته است.

این شرکت با دادن یک عدد بن ورزشی به مبلغ ٥٠٠ هزار تا ١ میلیون سر کارگران منت می گذارد، این در حالی است که منابع انسانی این کارخانه در کرج با یک فروشگاه خاص برای نقد شدن این بن ها قرارداد بسته است که ٩٠٠ کارگرش فقط می توانند از این فروشگاه خرید کنند. این فروشگاه هم با اطلاع از این موضوع اقلامش را سه برابر گرانتر با کارگران حساب می کند.

از طرفی هیچ فرقی بین کارگری که ٢٧ سال در این شرکت کار کرده با کارگر جدید وجود ندارد و اگر کارگری بخواهد از این کارخانه برود منابع انسانی برگه عدم نیاز به کارگر نمی دهد تا او مشمول بیمه بیکاری نشده و مجبور باشد در کارخانه کار کند.

از حقوق کارگران با ٦ میلیون تومان، ٥٧٠ هزار تومان مالیات کم می کنند که غیرقانونی است و این مبلغ به جیب کارخانه می رود. با این حساب هر ماهه این کارخانه بیش از ٥٠٠ میلیون فقط از جیب کارگران درآمدزایی می کند.

یکی از حقه بازی های این شرکت با نام اشتغالزایی انجام می شود، یعنی به ازای جذب هر یک کارگر از اداره کار ١٠ میلیون وام ٤ درصد دریافت می کنند. سی کارگر جذب کرده ٣٠٠ میلیون وام می گیرند و تا کارشان راه افتاد کارگران را بیرون می کنند. متاسفانه نظارتی بر کار این کارخانه حقه باز نیست