نقض قانون تا به کی؟؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، حقوق ناچیز کارگران(پیمانکاران) بخش خدمات بهداشت ودرمان شهرستان رامهرمز از آذرماه ۱۴۰۰ عیدی و پاداش سالانه تا این تاریخ پرداخت نشده است. حق بیمه تامین اجتماعی آنها هم از دیماه واریز نگردیده است. با وجود رایزنی های نماینده مجلس با دانشگاه علوم پزشکی استان و مقامات مسئول هیچ نتیجه ای حاصل نشد. دانشگاه فقط می گوید فعلا پول نداریم.

آیا فرمایش جناب رییسی در ارتباط با عقب نیفتادن حقوق ها اجرایی خواهد شد؟ بی تردید این دستور هم روی زمین خواهد ماند.

طبق قانون کار دستمزدها روزانه یا هفتگی و یا ماهانه باید پرداخت شود. اما کارفرمایان بی شرف با 4 ماه تاخیر باز هم مدعی هستند پول ندارند.