چه کسانی نمی دانند حقوق ها عقب می افتد؟

با فراخوان داده شده در مورد حقوق های عقب مانده از سوی سندیکا به کارگران :« درود بر دوستان، با توجه به سخنان اقای رییسی در مورد عقب نیفتادن حقوقها، اگر دوست پروژه ای در شرکتی کار می کند که حقوق عقب افتاده دارند هرچه زودتر به ما خبر داده تا از طریق وزارت کار و بازرسی شرکت نفت اقدام کنیم»

تاکنون این اطلاعات برای ما ارسال شده است:

در شرکت igc در دشت عباس NjL3100حقوق ها از دیماه عقب افتاده است

پیمانکاران شرکت ODCC از جمله شرکت سکاف ، اکسیر صنعت، شرکتIGC، آبادراهان پارس در پروژه فاز ۲ پالایشگاه آبادان حقوق بهمن و عیدی و سنوات عقب افتاده و به گفته کارفرما بعد از عید پرداخت خواهد شد» یعنی ٢٠٠٠ کارگر بدون عیدی و سنوات و گرفتن دو ماه حقوق به خانه خواهند رفت

در پتروشیمی بوشهر هنوز حقوق برج ۱۰پرداخت نشده است. شرکت استیم ، سازه پاد تهران، جهانپارس

کارگران(پیمانکاری) بخش خدمات بهداشت ودرمان شهرستان رامهرمز از آذرماه حقوق و عیدی و پاداش سالانه تا این تاریخ پرداخت نشده است. حق بیمه تامین اجتماعی آنها هم از دیماه واریز نگردیده است.

چه کسانی نمی دانند حقوق ها عقب می افتد؟