عیدی حقیرانه برای همه!

ریاست محترم سازمان تامین اجتماعی

عیدی حقیرانه برای همه!

با توجه به تصویب و پرداخت عیدی حقیرانه یک میلیون ششصد هزار تومان برای بازنشستگان تامین اجتماعی، ما امضاء كنندگان زیر، دریافت این مبلغ را به عنوان عیدی و پاداش آخر سال وزیران، معاون های وزرا، نمایندگان مجلس، مدیران شستا و کل مدیران تامین اجتماعی خواهانیم. در ضمن از همه این افراد می خواهیم مبلغ عیدی و پاداش سالیانه خود را شفاف سازی نمایند تا معلوم شود چه فرقی مابین شما و ما امضاء کنندگان زیر می‌باشد. فراموش نکنید بازنشستگان علاوه بر معیشت خواهان منزلت نیز می‌باشند.

رونوشت: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی/ کانون عالی کارگران بازنشسته کشور

خبرگزاری کار ایران(ایلنا) با ١١٠ امضا