امپراطوری فریب!

با اعلام حداقل دستمزد سال ١٤٠١، امپراطوری فریب برای آنکه نشان دهد در فکر کارگران است چاره را در تبلیغات کر کننده دیده و اعلام می کند ٥٧ درصد به حقوق کارگران اضافه گشته است. حداقل حقوق در حالی با تبلیغات زیاد ٥٧ درصد اضافه شده است که فقط تورم از ٢٠٠ درصد فراتر رفته و این تنها گفته ما نیست بلکه اقتصاد دانانی همچون دکتر راغفر استاد دانشگاه الزهرا بارها آن را گفته است.

تصویب کنندگان چه کارفرمایی و چه کارگری که خود را به فراموشی زده اند در ماه گذشته سبد معیشت را ٩ میلیون اعلام کرده بودند و حالا کارگران را محکوم کرده اند که سبد معیشت خود را به نصف این مبلغ برسانند، یعنی گوشت نخورند، لبنیات استفاده نکنند، مریض شدند بمیرند، حمام نروند و بهداشت خود را که نشانه ای از ایمان است فراموش کنند.

در روز گذشته کارگران سایپا به دلیل وضعیت نامناسب معیشتی خود دست به اعتصاب زدند. چگونه وزارت نشینان کارفرمایی و دولتی و کارگری صدای اینان را نشنیدند؟ کیست که نداند حداقل حقوق تنها در کارخانه های بزرگ قابل اجراست و در میان ٦٥ درصد زحمتکشان محلی برای اجرا ندارد و بازرسی وزارت کار خود را به نفهمیدن زده است تا اجحاف به زحمتکشان مضاعف شود. بماند که کارگرانی هستند که با ١٢ ساعت کار حتا حداقل حقوق را به شکرانه بازرسی نکردن وزارت کار را هم نمی گیرند. نمونه اش کارگران بیمارستان مدنی در کرج.

تخم مرغ با گران شدن خود دهن کجی سختی به وزیرکاری که مدعی است ٥٧ درصد به حقوق کارگر اضافه کرده است می کند. قیمت هر شانه تخم مرغ در مغازه‌های سطح شهر بین ۵۳ تا ۵۵هزار تومان و نرخ هر عدد تخم مرغ بین ۱۸۰۰ تا ٢٠٠٠ تومان است. یعنی فقط هر دانه تخم مرغ ١٠٠ درصد گران شده است.

سالهاست می گوییم افزایش حقوق پیشکشتان ما افزایش قدرت خرید می خواهیم. آیا عرضه دارید تورم را مهار کرده و قیمت اجناس را ثابت نگه دارید؟؟ اجاره بها، همه این حداقل حقوق را خواهد بلعید. آیا وزیر خبر از اجاره بها ندارد؟ آیا خبر از گرانی های روزافزون مایحتاج مردم ندارد؟ البته که ندارد چون نوکر و کلفت هایشان به آنان نمی گویند و برایشان هم اهمیتی ندارد؟ آیا وزیرکار و کارفرمایان مصوب این حداقل حقوق، خرج ماهانه زندگی خود را شفاف سازی می کنند تا معلوم شود فاصله حداقل حقوق زحمتکشان با خرج زندگی این آقایان چقدر است؟

این تحقیر طبقه کارگر بی جواب نخواهد ماند و به همین زودی کارفرمایان و وزیرکار پاسخش را خواهند گرفت.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

١٩ اسفند ١٤٠٠